Sophus Torup, Sophus Carl Frederik Torup, 15.8.1861-30.11.1937, læge, fysiolog. Født i Nykøbing F, død i Oslo, urne på Vestre gravlund sst. T. blev student 1879 fra Odense og tog medicinsk embedseksamen 1885. Han var straks klar over at han ville uddanne sig som fysiolog og var assistent ved universitetets fysiologiske laboratorium 1886–87 under Chr. Bohr der lige var blevet professor i fysiologi. Her udarbejdede T. sit doktorarbejde Om Blodets Kulsyrebinding og efter at være blevet dr.med. 1887 rejste han på studierejse til udenlandske fysiologiske laboratorier, bl.a. i Leipzig (professor Carl Ludwig) og Paris. I.fter at have gjort kandidattjeneste på Frederiks hospital (1889) blev T. på Chr. Bohrs anbefaling 1890 kaldet til professor i fysiologi og direktør for det fysiologiske institut ved Frederiks universitet i Kristiania (Oslo) og beklædte denne stilling i over 40 år til han faldt for aldersgrænsen 1931. – T.s videnskabelige produktion er meget lille, og de ydre betingelser for videnskabeligt arbejde under de nye forhold var vist ikke særlig gunstige. T. følte sig ofte trykket af sin manglende produktionsevne. Hans betydning kom til at ligge på andre områder. 1891 offentliggjorde han en artikel om proviantering, og det blev T. som udarbejdede planerne for provianteringen af Fridtjof Nansens tre års arktiske ekspedition med Fram og senere for Roald Amundsens o.a. ekspeditioner. T. har fortjenesten af at disse rejser gennemførtes uden ernæringsvanskeligheder som så mange andre arktiske ekspeditioner strandede på. – Størst betydning fik T. som lærer i fysiologi for de medicinske studenter og som vejleder for norske fysiologer. Han var en meget veltalende mand der altid gav sine foredrag en elegant form som i forbindelse med hans smukke skikkelse og stemme kunne lange et auditorium. – T. havde stor interesse for samarbejde mellem nordiske fysiologer. Siden 1889 var han medredaktør af Skandinavisches Archiv für Physiologie, og 1916 fremsatte han ved et naturforskermøde i Oslo tanken om en nordisk forening for fysiologi. Tanken blev først virkeliggjort 1925, da foreningens første møde holdtes i Lund. T. blev medlem af en række videnskabelige selskaber, norske videnskabernes selskab 1890, russisk medicinsk selskab i St. Petersborg 1899. T. var sagkyndig ved besættelsen if fysiologiprofessoratet i Lund 1907 og ved veterinærhøjskolen i Kbh. 1911. – T. havde mange interesser uden for sit fag, især litterære og efter sin ankomst til Norge sluttede han sig til kredser om brødrene Ernst og Georg Ossian Sars.

Familie

Forældre: lærer i Nykøbing F., senere skoleinspektør i Odense Jacob Møller T. (1836–92) og Gregerssine Juliane Simonsen (1836–1933). Ugift.

Udnævnelser

K.2 1912.

Ikonografi

Mal. af Halfdan Strøm, 1914 (Oslo univ.). Buste af Dyre Vaa, 1931 (sst., fysiologisk inst.). Foto.

Bibliografi

Norsk biogr. leks. XVII, Oslo 1975 23 (bibliografi). -Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1887 64. – Ugeskr. for læger XCIX, 1937 1376. Fr. Leegaard i Norsk mag. for lægevidenskaben XCIX, Oslo 1938 131–34. Andr. Tanberg i Tidsskr. for den norske lægeforen. LVIII, Oslo s.å. 65–67.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig