Stephan Linnemann, 7.11.1824-30.1.1896, borgmester, nationalbankdirektør. Født i Vejle, død i Kbh., begravet sst. (Holmens). L. blev student 1841 fra Borgerdydskolen i Kbh. og 1846 juridisk kandidat. 1847 antoges han som volontær i kancelliet og blev samtidig af dette for to år ansat som politiassistent i Århus amt med bopæl i Odder. 1850 og 1851 fungerede han med korte afbrydelser som konst. herredsfoged i Nørvang-Tørrild hrd. (Vejle amt) idet han samtidig efter sin anciennitet i justitsministeriet avancerede til kancellist. 1852 fik han kgl. udnævnelse som sådan og rykkede 1853 op til fuldmægtig og kancellisekretær samt 1856 til kontorchef. 1.1.1857 blev han af indenrigsministeriet konstitueret som 3. borgmester i Kbh., 4.3. s.å. udkom loven om bestyrelsen af Kbh.s kommunale anliggender som dog først skulle træde i kraft samtidig med en vedtægt der nærmere ordnede styrelsens enkeltheder, og L. var et virksomt medlem af den komité som udarbejdede denne vedtægt der var klar inden årets udgang. Ved det første valg af borgmestre 1858 valgtes han til borgmester for magistratens 1. afdeling. Da næringsvæsenet var henlagt under denne tilfaldt det ham at indlede den af næringsloven af 1857 følgende omdannelse af lavene såvel for mestre som for svende til frivillige foreninger. Han deltog i en af indenrigsministeriet nedsat kommission til udarbejdelse af normaludkast til vedtægter for sygekasser og var formand for en kommission til bestemmelse af apotekeres og materialisters handelsret. 1863 blev han chef for indenrigsministeriets I. departement (i 1864 nogle måneder tillige for ministeriets 2. departement).

1869 valgtes han af Nationalbankens repræsentantskab til direktør i banken i hvilken stilling han efter en række genvalg forblev indtil han fra 1892 gik over til at beklæde den kongevalgte direktørs plads. Han var 1863 medstifter af aktieselskabet til oprettelse af billige pantelånerkontorer i Kbh. og beklædte posten som formand i selskabets bestyrelse fra 1863 til sin død. Fra 1864 var han medlem af bestyrelsen for det i dette år oprettede nye danske brandforsikringsselskab og var senere i en længere årrække formand i bestyrelsen. Endelig indtrådte han 1889 i bestyrelsen for Det kgl. nordiske oldskriftselskab som selskabets kasserer og beklædte dette hverv til sin død. - Kancelliråd 1856. Justitsråd 1857. Etatsråd 1863. Konferensråd 1882. - Broderen Johan Linnemann, født 1.8.1826, død 20.10.1906, blev student 1843 fra Borgerdydskolen i Kbh. og 1846 elev i den militære højskole og sekondløjtnant i artilleriet. 1879 blev han som oberst stabschef ved artilleriet, 1883 chef for 1. feltartilleriregiment, 1889 generalmajor og generalinspektør for artilleriet. Under hans tjenestetid gennemførtes anskaffelsen af skyts til Kbh.s befæstning.

Familie

Forældre: vicekonsul, købmand Andreas Diechmann L. (1785-1861) og Ane Marie Smidt (1799-1864). Gift 5.5.1852 i Randers med Petrea (Thea) Marie Frederikke Bech, født 28.8.1828 i Randers, død 24.4.1924 i Kbh., d. af læge Hans B. (1797-1839) og Petrine Marie Jørgensen (1804-84).

Udnævnelser

R. 1862. DM. 1867. K.2 1894.

Ikonografi

Mal. af Fr. Vermehren (Kbh.s rådhus). Foto.

Bibliografi

III. tid. 9.2.1896. Kbh.s bystyre gennem 300 år I, ved Fl. Dahl, 1943; II, ved Poul Maller, 1967.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig