Stig Jørgensen, Stig Valdemar Jørgensen, f. 11.9.1927, jurist. Stig Jørgensen blev student fra Randers statsskole 1945. Han påbegyndte det juridiske studium ved Århus universitet og afsluttede studiet ved Københavns universitet 1948–49. Jørgensen virkede de følgende år i juridisk praksis i Århus, blev 1952 landsretssagfører og siden dommerfuldmægtig. Fra 1954 beskæftigede Jørgensen sig med retsvidenskabelige problemer og blev året efter universitetslærer i obligationsret ved Århus universitet. 1957 forsvarede Jørgensen sin disputats om Erstatning for personskade og tab af forsørger. I afhandlingen undersøges det hvorvidt almindelige erstatningsretlige grundsætninger finder anvendelse ved fastsættelse af disse former for erstatning, et emne som ikke tidligere havde været genstand for en samlet videnskabelig behandling. Det er bogens hovedtese at dansk retspraksis ikke har ydet fuld erstatning for invaliditet og tab af forsørger.

Stig Jørgensen blev professor i retsvidenskab ved Århus universitet 1958 med obligationsret som fagområde. I 1961 var han på studieophold i USA hvor han beskæftigede sig med aftale- og forsikringsretlige emner. Jørgensen skrev i de følgende år lærebøger inden for disse fag, ligesom han i flere afhandlinger om centrale obligationsretlige emner især foretog et opgør med den traditionelle kontraktsretlige forudsætningslære (samlet i bogen Fire obligationsretlige afhandlinger, 1965). I sin kritiske holdning til megen traditionel juridisk dogmatik inddrog Jørgensen fra midten af 1960erne i øget omfang rets- og idéhistoriske samt retsfilosofiske betragtninger. En stadig øget interesse for lignende strømninger i udlandet, og især i Tyskland, satte ham ikke blot i stand til at introducere en række nye synspunkter for danske læsere, men også til i en række artikler og afhandlinger at beskrive dansk og nordisk retsvidenskab i en bredere international sammenhæng. Mange af disse artikler er i udlandet blevet trykt i ansete tidsskrifter og i festskrifter for udenlandske kolleger. Hans mere populærvidenskabelige bog Ret og samfund, 1970 er udkommet både på tysk og engelsk. Jørgensen er dermed blevet ikke blot kendt i udenlandske fagkredse, men også hyppigt inviteret som gæsteforelæser og medlem af videnskabelige selskaber, fx siden 1976 som komitémedlem i Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie, siden 1979 som medlem af Det finske videnskabernes akademi og i 1978 som gæsteprofessor ved universitetet i Kiel.

Stig Jørgensens beskæftigelse med retsfilosofien har bevirket at han 1974 udnævntes til et nyoprettet professorat i almindelig retslære og retssociologi ved Århus universitet hvor han i øvrigt gennem årene har taget aktivt del i udbygning og administration. Han beklædte professoratet til 1997.

Jørgensen fik 1978 tildelt Rigmor og Carl Holst-Knudsens videnskabspris. Det hører med til billedet at Stig Jørgensen også er kendt af en bred offentlighed som aktiv deltager i dagens politiske og kulturelle debat. Ud over et omfattende juridisk forfatterskab har han også skrevet Danmarks kongemagt og dens fødsel, 1987 og erindringerne Et galt spetakel (et universitetshistorisk interview), 2003.

Familie

Født i Gistrup, Nøvling sogn.

Forældre: agent, senere inspektør Jens Christian Jørgensen (født 1899) og Ida Marie Johanne Magnussen (1901–42). Gift 24.6.1950 i Århus med Inge Norman, født 27.2.1929 i Thisted, d. af frisørmester Charles Norman (1900–70) og Vera Elfride Hansen (født 1905).

Bibliografi

Bibliografi i Legal philosophical library, udg. Enrico Pattaro, Bologna 1980 81–88. – Selvbiografi i Århus univ.s årsberetn. 1957–58, 1958 141.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig