Stig Veibel, Stig Erik Veibel, 19.4.1898-15.5.1976, kemiker. Født i Korsør, død i Gentofte, begravet Mariebjerg kgd. V. blev student 1915 fra Nykøbing F., tog filosofikum 1916 og blev polyteknisk kandidat (fabrikingeniør) 1920. Samme år ansattes han som videnskabelig assistent ved Kbh.s univ.s kemiske laboratorium hvor han 1931 blev udnævnt til amanuensis. Undervisningen af et stort antal fabrikingeniørstuderende i organisk kemi blev allerede i de unge år V.s pædagogiske hovedindsats, honoreret, i 1932, med et eksternt lektorat ved Polyteknisk læreanstalt. Universitetsansættelsen sluttede med V.s udnævnelse til professor i organisk kemi ved Polyteknisk læreanstalt (Danmarks tekniske højskole) 1944(–68). Efter i de første kandidatår at have deltaget som assistent i sin højt skattede chef, professor E. Biilmanns videnskabelige arbejder markerede V. sig som selvstændig forsker gennem disputatsen i 1929, omhandlende mekanismen ved nitrering af phenoler. Et studieophold 1930-32 hos den kendte biokemiker professor Carl Neuberg i Berlin drog for en tid hans interesse mod studiet af den enzymatiske hydrolyse af glycosider, men det blev laboratorieundervisningen i analytisk organisk kemi der blev bestemmende for hans livslange forskningsindsats især på den hetero-cycliske kemis område. Omkring 175 afhandlinger, publiceret i den internationale fagpresse, vidner om V.s varige og alsidige forskerengagement. Længst og stærkest vil V.s navn dog formentlig være knyttet til hans pædagogisk banebrydende og internationalt anerkendte indførelse af den systematiske identifikation af ukendte, organisk-kemiske forbindelser som undervisningsfag. Adskillige generationer af kemikere, herhjemme og i udlandet, skylder V. tak for den effektive indføring i den organiske kemi de modtog gennem kurser baseret på hans bog: Vejledning i organiske Stoffers Identifikation, 1926 (2. udg. 1937) som er udkommet i talrige oplag og oversat til engelsk, fransk, tysk, tjekkisk og russisk. Foruden kursusmanualen forfattede V. en tobinds lærebog i organisk kemi. Med professoratet fulgte et selvstændigt organisk-kemisk laboratorium på Polyteknisk læreanstalt, indrettet i lidet hensigtsmæssige taglokaler i en bygning på Sølvtorvet. Engageret og utrættelig deltog V. i mere end 300 møder i forbindelse med planlægningen af og udflytningen til de nye højskolebygninger på Lundtoftesletten, herunder V.s eget institut for organisk kemi, taget i brug 1966, kun to år før hans afgang. Lykkeligvis blev det ham forundt, som emeritus, at arbejde i de nye og ideale omgivelser næsten til sin sidste levedag. Sin store interesse for kemiens historie bevidnede V. allerede i 1922 da han modtog universitetets guldmedalje for en kemihistorisk prisopgave. Siden fulgte Kemiens historie i Danmark I–III med undertitlerne Kemiens Historie i Danmark, 1939, Dansk kemisk Bibliografi, 1943 og Danske kemikere, 1968, et monumentalt værk af varig kildehistorisk interesse. Gennem hele sit liv var V. engageret i internationalt kemisk arbejde. Under professor Biilmanns funktionstid som vicepræsident for IUPAC (den internationale kemiske union) 1922-34 blev V., som sekretær, inddraget i unionsarbejdet. Hans tilknytning hertil blev livsvarig, i form af en mangeårig indsats i unionens vigtige nomenklaturarbejde såvel som gennem formandskabet fra 1946 til sin død for Danske kemiske foreningers fællesråd, det danske kontaktorgan til unionen. Et stort arbejde nedlagde V. i at skrive en desværre endnu utrykt fremstilling af IUPACs historie. Hans internationale position afspejles bl.a. i hans udnævnelse til æresdoktor ved universitetet i Bordeaux, æresmedlemskab af Société chimique de France og det polske kemiske selskab, samt formandskab for Dansk-fransk naturvidenskabeligt selskab. V. blev i 1943 medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber og i 1955 af Videnskabernes selskab. Til billedet af V. hører hans livslange interesse for kunst og litteratur, bevidnet bl.a. ved hans udgivelse i 1927 (sammen med P. Uttenreitter) af en Sophus Claussen bibliografi. Gennem hele livet var V. at finde på den politiske venstrefront. Han var formand for Studentersamfundet 1932-33 og siden i en årrække fra 1953 for Dansk-tjekkoslovakisk selskab. Konsekvent holdt han imidlertid sine politiske synspunkter adskilt fra sit professionelle liv som kemiker. Menneskelig forståelse, venlighed og loyalitet karakteriserede personen V. Disse dyder kombineret med et stort fagligt engagement, en enorm arbejdsevne samt et betydeligt mål af idealisme gjorde V. til en afholdt og markant skikkelse i dansk kemi. Hans indsats vil spores i mange år.

Familie

Forældre: overassistent i DSB, sidst stationsforstander i Roskilde Bertel Christian V. (1862-1929) og Vilhelmine Mathilde Petersen (1860-1928). Gift 1. gang 13.5.1921 i Vanløse med pianist Anna Johanne Marie Andreasen, født 13.5.1894 i Kbh., død 31.5.1969 i Humlebæk (gift 2. gang 1938 med snedkermester Jacob Dauer, 1883– 1970), d. af malermester Axel A. (1863-1934) og Mette Mogensen (1864-1940). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 28.4.1934 i Kbh. (b.v.) med translatør Anja Christine Schrøder, født 20.4.1898 i Kalinin, Rusland, død 27.6.1986, d. af skovrider Sophus S. (1861-1930) og Emma Elvina Kristine Sørensen (1875-1950). Ægteskabet opløst. Gift 3. gang 20.8.1940 i Gentofte (b.v.) med forfatter, journalist Ellen Margrethe Kirk, født 20.9.1902 i Hadsund, død 21.5.1982 i Ordrup (gift 1. gang 1925 med civilingeniør Otto Lund (1894-1975, gift 2. gang 1930 med Edith Heimann, født 1909), gift 2. gang 1928 med ingeniør Erling Lykke, Oslo), d. af læge Christen Pedersen K. (1868-1938) og Anna Johanne Andersen (1871-1961); søster til Hans Kirk.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1929 116f. – Anders Kjær i Dansk kemi LVII, 1976 280. Hakon Lund i Oversigt over vidensk. selsk.s virksomhed 1976-77, 1977 106-12.

Kommentarer (2)

svarede Adam Hyllested

Tak for kommentaren, Jørgen. Det er nu rettet.

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig