Svend, se Sven; Sven Tveskæg, Sven Estridsen, Sven Grathe, Sven (Svensen), Sven Alfifasen, Sven Nordmand (Norbagge), Sven (død ca. 1153), Sven (død 1191) og.Sven (død ca. 1355),