Svend Larsen, 3.3.1905-9.4.1964, museumsdirektør, historiker. Født i Odense, begravet Odense kgd. L. blev student (Odense) 1923 og 1930 cand.mag. i historie og dansk. N.å. ansattes han som assistent ved sin fødebys museer hvor han 1939 efter C. M. K. Petersens død udnævntes til inspektør og leder. 1946 blev han museumsdirektør. Under L.s ledelse udbyggedes Odense bys museumsvæsen med komplekset i Møntestræde der åbnedes med de historiske samlinger 1941, og med Den fynske landsby der blev åbnet i sommeren 1946 og som rummer eksempler på fynsk landbobyggeskik og -kultur. Også af kunstmuseet og H. C. Andersens hus var L. en aktiv og dygtig leder. L. indvalgtes 1946 i bestyrelsen for Dansk kulturhistorisk museumsforening, hvis formand han var 1952–59. En betydelig indsats lagde L. i arbejdet i undervisningsministeriets museumsnævn fra 1952, fra 1958 statens lokalmuseumstilsyn, og han havde en væsentlig del i udformningen af museumsloven af 1958. Som museumsmand var han i første række i sin generation og han bidrog afgørende til udviklingen af et mere ligeligt samarbejdsforhold mellem provinsmuseerne og Nationalmuseet.

L. havde som historiker oprindelig interesseret sig for sønderjysk historie, men efter tilknytningen til Odense bys museer koncentrerede han sig om emner i tilknytning til byen og samlingerne. Trods den omfattende virksomhed som museumschef nåede han at udfolde et betydeligt forfatterskab. Sønderjysk historie behandledes i en afhandling i Sønderjydske Aarbøger og i artikler i Dansk biografisk Leksikons 2. udgave; 1935 udkom Et Provinsmuseums Historie. Odense Bys offentlige Samlinger 1860–1935, og byhistoriske emner behandledes i Odense Bagerlav, 1936, Sygehuse i Odense før og nu, 1937 og i det værdifulde bidrag til socialforsorgens historie Graabrødre Hospital og Kloster i Odense, 1939. L. bidrog yderligere til et par lokale festskrifter og offentliggjorde en lang række mindre artikler i lokalhistoriske årbøger og ikke mindst i det af ham startede Fynske minder, 1951ff. I en årrække samlede han materiale til et større arbejde der resulterede i Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17de århundrede I-II, 1965 der posthumt indbragte L. den filosofiske doktorgrad. Odense dominerer undersøgelsen der spænder fra 1500-tallets slutning til 1682 og som indgående skildrer lokalstyrelsens mænd og deres økonomiske baggrund. – Ledelsen af H. C. Andersen-samlingen var udgangspunktet for en indgående beskæftigelse med digteren, hvor L.s skoling som historiker satte sig spor i en række dybtgående undersøgelser af H. C. Andersens forhold til Odense, således H. C. Andersen og Odense 1866–1875 (Anderseniana, 1933) og den brede kulturhistoriske skildring af barndomsmiljøet i Barndomsbyen (Anderseniana, 1955). Endvidere udgav L. en række brevsamlinger i tilknytning til digteren hvor den vigtigste er H. C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck 1830–1846 (Anderseniana, 1941–46), og han publicerede en række udgaver af eventyrene og andre af digterens værker. Niels Larsen Stevns' fresker i mindehallen i H. C. Andersens hus var udgangspunktet for bogen Niels Larsen Stevns og H. C. Andersen, 1955. L.s kulturhistorisk orienterede studier i opvækstmiljøet og hans omhyggelige brevudgaver repræsenterer et værdifuldt bidrag til H. C. Andersen-forskningen.

Familie

Forældre: redaktionssekretær Karl L. (1874–1936) og Boline Hansen (1873–1946). Gift 3.9.1932 i Særslev med lærer Margrethe Frydenlund, født 8.12.1904 i Særslev, d. af skræddermester Peter F. (1867–1954) og Anna Hansen (1871–1958).

Udnævnelser

R. 1955.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Fynske minder, 1964 87–102 (bibliografi). – H. Topsøe-Jensen i Anderseniana, 1965 412–18. Axel STEENS-BERG i Fortid og nutid XXII, s.å. 312–14. Kn. Klem sst. 336f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig