Svend Møller, Svend Eggert Møller, 8.2.1890-17.5.1981, arkitekt. Født i Herstedøster, død i Kbh. (Helligånds), begravet i Søllerød. M. blev uddannet som tømrersvend, gik på teknisk skole og blev 1909 optaget på kunstakademiet hvor han frekventerede bygningsskolen indtil 1918. Samtidig var han tegner hos arkitekten professor Anton Rosen. 1919-23 havde han selvstændig arkitektpraksis s.m. svogeren arkitekt Georg Ponsaing men var samtidig medarbejder ved dagbladet København og viste her betydelige journalistiske evner. S.m. Ponsaing opførte han beboelsesbygninger for Tårnby kommune, skoler for Jersie-Skensved, Tårnby, Rødovre og Værløse kommuner, alderdomshjem for Søllerød og Tårnby kommuner, en præstegård i Rødovre samt flere landsteder og villaer. Det var dog hverken som praktiserende arkitekt eller som journalist at M. skulle komme til at udmærke sig, men som embedsmand. 1926 blev han bygningsinspektør i Kbh.s kommune, 1932 vicestadsbygmester og 1938-60 var han stadsbygmester. Samtidig var han 1934-64 først indenrigsministeriets, senere boligministeriets konsulent i byggesager og tillige medlem af statens byggetekniske nævn 1959-61. I kraft af sin embedsstilling var han 1938-60 medlem af Kbh.s bygningskommission og 1939-60 af Kbh.s boligkommission. M.s værdige fremtræden og hans glimrende forhandlingsevner gjorde ham selvskreven til at beklæde en lang række betydelige tillidshverv. Han var bl.a. medlem af akademirådet 1940-59 og præsident for dette 1956-59. 1955 blev han udnævnt til direktør for kunstakademiet, men beklædte kun denne post et enkelt år idet stillingen bortfaldt som følge af en fundatsændring. 1938-56 var han formand for komiteen for Nordisk byggedag hvis formål det var at udvikle det nordiske samarbejde på byggenets område, og 1960-63 var han formand for statens byggeforskningsinstitut. Fra sin tid hos Anton Rosen havde M. fattet interesse for husflidssagen, og han var formand for Dansk husflidsselskab 1931-58. – I kraft af store evner og megen flid gengav M. det gamle stadsbygmesterembede i København værdighed og indflydelse, og han fik bl.a. derigennem stor indflydelse på lovgivningsarbejdet på byggeriets område. Landsbyggeloven af 1960 som for første gang fastsatte ensartede regler for byggeriet i hele landet var således i meget høj grad M.s værk. Som en særlig påskønnelse af M.s fremragende embedsgerning fik han i 1963 tildelt fortjenstmedaljen i guld.

Familie

Forældre: lærer i Herstedøster, senere overlærer i Øverød Josef Frederik Ferdinand M. (1861-1939) og Metea Pouline (Zakarias-) Nielsen (1869-1942). Gift 14.8.1915 i Søllerød med Gunhild Ponsaing, født 13.7.1890 i Kbh., død 6.4.1975 sst. (Helligånds), d. af fuldmægtig Christian Henri P. (1865-1909) og Marie Larsen (1865-1940). – Bror til Viggo Steen M.

Udnævnelser

R. 1938. DM. 1947. K. 1955. K1. 1959.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig