Svend Poulsen, Svend Poulsen Gønge (Gjønge), formentlig ca. 1600-tidligst 1679, snaphanefører, "Gøngehøvdingen". P.s herkomst er ikke kendt, men utvivlsomt stammer han fra Halland eller Nordskåne omend tilnavnet "Gønge" ikke ses at være brugt før efter 1673. Efter eget udsagn deltog han i Christian IV's tyske felttog, og 1628 var han gefrejter ved oberst Holger Rosenkrantz' fynske regiment og derefter et par år i nederlandsk tjeneste. Siden var han "drabant og kgl. tjener". I krigen 1644-45 var han først sergent ved et kompagni i Göinge (Gønge) hrd. og siden fændrik ved et dragonkompagni. Efter krigen boede han i Knäred (Knærød) i det til Sverige afståede Halland og omtales som borger i Laholm. 1657 betegnes han fra svensk side "den bortrømte meenederske borger og hallandske rebel Svend Poulsen". Fra 1653 var han påny i dansk tjeneste som officer ved det ene af de skånske fodfolkskompagnier. Ved krigsudbruddet 1657 fik han bestalling som kaptajn og hvervede et kompagni dragoner med hvilket han lå på Hallandsåsen og førte guerillakrig (snaphanekrig) mod svenskerne. 16.7. blev han overrasket af et svensk korps; en del af hans folk blev hugget ned og resten flygtede til Engelholm. Hans virksomhed under Axel Urups felttog i Nordskåne og Sydhalland efteråret 1657 er i øvrigt ikke kendt. Vinteren 1657-58 var han dels i Skåne, dels på Sjælland hvor han blev aftakket 1.4. Efter den svenske indeslutning af Kbh. aug.s.å. organiserede han snaphanekrigen mod svenskerne i Øst- og Sydsjælland og tilføjede den svenske krigsførelse visse afbræk omend den militære værdi af hans operationer er vanskelig at vurdere. Et forsøg på at smugle et kontingent snaphaner over Sundet fra Skåne mislykkedes dog. Derimod skal han ved præstegårdene i Sværdborg og Snesere have overrasket og nedhugget et betydeligt antal svenske soldater. Siden måtte han dog flygte over isen til Nyord og derfra til Møn hvorfra han kom til Kbh. Det er disse bedrifter der gjorde ham til en legendarisk skikkelse, og som ligger til grund for Carit Etlars roman Gøngehøvdingen. Ligeledes synes han at have deltaget i Hans Schacks (1609-76) generobring af Fyn senere s.å.

For en mindre fordring på kronen fik P. 1661 livsbrev på Lundbygård der 1666 tilskødedes ham. Gården var imidlertid forfalden, og 1673 måtte han afstå den pga. skatterestancer, men fik i stedet en beskeden pension. 1666 søgte han om at blive vagtmester ved landstormen i Østsjælland og s.å. var han, der tilsyneladende aldrig kunne forlige sig med det svenske styre i sin hjemegn, indblandet i en konspiration mod svenskerne i Skåne. I begyndelsen af skånske krig blev han antaget som landkaptajn og 1676 fik han trods sin alder bestalling som major og begyndte at hverve mandskab i Skåne, men i nov.s.å. lå han syg i Kbh. Han levede endnu 1679. Hvornår han døde vides ikke. 1672 skriver en Svend Giønge i Kbh. at han har været lakaj hos Frederik III, under belejringen gentagne gange bragt kongen gode underretninger om fjenden og derefter en tid været vagtmester på Kronborg. Han må antages at være en anden end P.

Ikonografi

Fremstillet på illustrationer af bl.a. J. Resen Steenstrup og af Poul Eje udst. 1961. Statue til minde om P. af Axel Ebbe (ekspl. i Præstø).

Bibliografi

Årsberetn, fra det kgl. gehejmeark. VI, 1876-82 226-35; tillæg 28-32. – P. D. Faber i Ny Minerva, 1807 IV 320-24. T. Becker i Orion IV, 1841 333-35. Blad for boghandlermedhjælperne I, 1876 3-5 12f. Severin Kjær: Gøngehøvdingen S. P. og snaphanerne, 1892. Samme i Fra arkiv og museum II, 1903-05 42-75 (samlet udg. 1974). Kn. Fabricius: Skånes overgang fra Danm. til Sverige I-II, 1906 (reproudg. 1972). K. C. Rockstroh: Møns forsvarsordn. i krigen 1657-60, 1908 (særtryk af Vort forsvar, s.å. nr. 711-13) 23f. Samme: Udvikl. af den nationale hær i Danm. I-II, 1909-16. Samme i Årbog udg. af hist. samf. for Kbh.s amt, 1911 60-68. Hans Ellekilde i Årbog for hist. samf. for Præstø amt 2.r.III, 1947 31-68. Cai M. Woel: Gøngehøvdingen S. P., 1947. H. C. Hansgaard: Af gøngernes og gøngehøvdingernes saga, 1956.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig