Tage Rosenstand, 14.8.1891-9.12.1967, gårdejer. Født i V. Vedsted, død sst., begravet sst. R. fik en solid praktisk uddannelse og efter ophold på Ryslinge højskole og Tune landboskole var han et år forpagter af Abildgård i Vester Vedsted, indtil han 1915 blev ejer af Danelund ved Ribe. Foruden at drive sin ejendom dygtigt og godt påtog R. sig i årenes løb en lang række tillidshverv som han i kraft af sine rige evner bestred på fortrinlig vis. Det gjaldt både inden for landbrugets organisationer og i egnens kulturelle og politiske liv. – Allerede 1923 blev R. formand for Ribe og omegns landboforening og blev et par år senere næstformand i sammenslutningen af landboforeninger i Ribe amts vestre del, ligesom han blev medlem af bestyrelsen for Esbjerg Andelsslagteri fra 1930. Samtidig deltog R. aktivt i det kommunalpolitiske arbejde. Han var gennem en lang årrække medlem af Vester Vedsted sogneråd, 1937–48 som sognerådsformand, og i en periode medlem af amtsrådet. Desuden var han 1936–56 formand for Ribekredsens venstrevælgerforening og formand for Ribe amts venstre fra 1938. Gennem denne indsats vandt R. i udstrakt grad tillid og agtelse, så han 1950 blev valgt til den ansete post som formand for Ribe amts vestre landboforeninger, hvilket førte til medlemskab af bestyrelsen for Foreningen af jydske landboforeninger og for De samvirkende danske landboforeninger. Han blev samtidig formand for Esbjerg Andelsslagteri hvor han øvede en betydningsfuld indsats i forbindelse med opførelsen af et stort nyt slagteri. – R. interesserede sig levende for ungdommens uddannelse. Han blev 1940 formand for Dansk forening for hjem og skole og fra 1949 medlem af bestyrelsen for Rødding højskole samt fra 1955 af bestyrelsen for Askov højskole. Endvidere blev han 1954 formand for Riber Kjærgaard landbrugsskole.

R. repræsenterede i hele sit virke noget af det bedste i højskolens og venstres traditioner. Hans indsats ude var baseret på den agtelse, hans virke hjemme og lokalt havde skabt. Han havde desuden sine meningers mod og var parat til at kæmpe for det, han ud fra en selvstændig vurdering anså for rigtigt. Samtidig var han præget af en frisindet indstilling med respekt for andres meninger.

Familie

Forældre: sognepræst Otto Ludvig Emil R. (1861–1929) og Anna Bolette Mohr (1861–1948). Gift 18.4.1916 med Nanna Frederiksen, født 18.4.1890 i Værslev, d. af højskoleforstander Søren F. (1853–1939) og Johanne Jensine Larsen (1853–1915). – Bror til Thomas R.

Udnævnelser

R. 1955.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Aage Buchreitz i Dansk landbrug LXXX, 1961 239.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig