Thøger E. Rosenørn, Thøger Emilius Rosenørn, 15.5.1787-20.8.1819, søofficer. Født på Hersomgård, død på Atlanterhavet. R. blev kadet 1802, sekondløjtnant med Gerners medalje 1805, premierløjtnant 1811 og kaptajnløjtnant 1818. Han var med fregatten Fylla i Vestindien 1806–07 på det sørgelige togt hvor en stor del af besætningen og de fire ældste officerer døde. Efter hjemkomsten var han aug.-sept. 1807 chef for en kanonbåd ved Kbh.s defension og n.å. chef for kongebåden Søormen der sammen med briggen Fama efter en heltemodig kamp med en overlegen styrke på Nyborg fjord 9.8. måtte overgive sig, hvorefter de kom i engelsk fangenskab. Efter at være udvekslet vendte han tilbage til Danmark 1.3.1809 og ansattes ved kanonbådsflotillen i Storebælt. Efteråret 1810 blev han chef for den fra englænderne erobrede, meget velsejlende kutter Alban. Med denne sendtes han til Norge, hvorfra han maj n.å. afgik mod Englands kyst for at kapre engelske skibe. Han mødte imidlertid her en engelsk orlogsbrig og måtte efter en hård kamp 11. s.m. overgive sig efter at have ødelagt kutteren. I sin rapport til admiralitetet om kampen fremhæver han "sit udsøgte mandskab" der viste megen lyst og god vilje, hvorfor han anbefaler disse "sjeldne folk" til hurtig udveksling. Efter anden gang at have været i engelsk fangenskab kom han hjem foråret 1812 og ansattes ved Fladstrands flotille hvor han n.å. som chef for kanonbåden Prøven havde en heldig affære mod en engelsk konvoj. 1815– 17 var R. indrulleringsofficer i Nakskov. 1817 sendtes han til Vestindien for at overtage kommandoen over skonnerten St. Thomas. Efter at have ført skonnerten som stationsskib ved Dansk Vestindien fik han 1819 ordre til at gå til Kbh. med denne. Under en hård storm i Atlanterhavet blev R. slået over bord af en sø og druknede. Han var en kundskabsrig, dristig og djærv officer. – Broderen Carl Gustav Rosenørn, født 14.12.1784, død 27.6.1858, blev cand.jur. 1804, gjorde tjeneste i kancelliet og var 1811–12 medlem af priseretten i Århus. 1814–25 var han byfoged i Varde og herredsfoged i Øster og Vester (Horne) herreder. Efter 1825–26 at have været amtmand over Skanderborg amt, 1826–28 over Vejle amt blev han stiftamtmand over Århus stift og amtmand over Århus amt til sin afsked 1843. Han var medlem af Viborg stænder og 1936 forsamlingens vicepræsident. Kancellisekretær 1808. Justitsråd 1821. R. 1828. DM. 1836. K. 1840.

Familie

Forældre: kammerherre, major Christian R., fra 1790 R.-Teilmann (1741–1812) og Kirstine Marie Wormskiold til Nørholm (1752–1817). Ugift.

Udnævnelser

R. 1809.

Ikonografi

Min. (forhen Orebygård).

Bibliografi

J. P. With: Danske og norske søheltes bedrifter, 1819 72f 221 f. H. G. Garde: Den dansk-norske sømagts hist. 1700–1814, 1852. Ingeborg Kristiane Rosenørn-Teilmann: Lidt om Nørholm og dens beboere, 1895 (2. opl. 1909) 15f. H. B. Dahlerup: Mit livs begivenheder I, 1908. C. F. Wandel: Søkrigen i de dansk-norske farvande 1807–14, 1915 125–33. J. H. Schultz: Den danske marine 1814–45. Orlogsfarten I–II, 1950 430–45.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig