Th. Adler Svanholm, Hans Peter Theodor Adler Svanholm, 17.3.1876-9.3.1949, direktør for Det danske Kulkompagni. Født i Roskilde, død i Southampton, England, urne på Frbg. (Solbjerg). I S.s første barneår havde hans far opgivet sin købmandsforretning og overtaget Hotel Postgaarden og jernbanerestaurationen i Kalundborg, og da kårene var små og børneflokken stor, måtte han tidligt hjælpe med i virksomheden. Fjorten år gammel forlod han Kalundborg borgerskole og kom straks på kontoret hos L. C. Hansen og siden i samme by hos Valentin Jensen der handlede med kul, korn og foderstoffer. Efter at have aftjent sin værnepligt ved søbefæstningen tiltrådte han 1897 en stilling hos Thor E. Tulinius i Kbh. hvor han blev i ca. fire år. Han fik herefter 1901 ansættelse i det amerikanske Vacuum Oil Co.s herværende afdeling og blev få måneder efter sin ansættelse kontorchef i forretningen, n.å. underdirektør og 1904 direktør for Vacuum Oil Co.s dansk-norske forretning. Under afdelingen sorterede Vacuum Oil Co.s forretninger i Skandinavien, Finland og Rusland, og S. arbejdede i disse lande som assistant general manager. 1918 søgte og fik han stillingen som direktør for A/S Det danske Kulkompagni og blev samtidig meddirektør for selskabets bestyrelse, poster som han beklædte til sin død. Som direktør i kulkompagniet tog han initiativet til overtagelsen af en række kulforretninger i provinsen ligesom han fornyede og udvidede kompagniets anlæg og flåde af kuldampere. S.s indsats inden for kulbranchen strakte sig dog langt ud over hans egen virksomhed. Således fik han i samarbejde med den overordentlige kommission 1918 oprettet Kulimportørernes reguleringskasse som i væsentlig grad bidrog til at kultilførslerne til Danmark 1918–20 ikke gik i stå. Fra 1920 til sin død var S. formand i Danske kulimportørers association, og 1923 tog han initiativet til oprettelsen af Scandinavian Coal Importers Federation og beklædte fra 1925 formandsposten her, ligesom han 1945 blev formand for den netop oprettede Dansk kulimport organisation der var et formidlingsled mellem udenlandske leverandører og danske importører. 1919–29 og 1930–37 var han medlem af bestyrelsen for Dansk damp-skibsrederforening, 1931–41 medlem af Grosserersocietetets komité, fra 1933 næstformand i denne organisation. Under formanden, grosserer Holger Laage-Petersens sygdom i efteråret 1940 fungerede S. som komiteens formand. S. er blevet karakteriseret som en særdeles smidig og sikker debattør der under vanskelige forhandlinger ofte var den der var i stand til at finde formuleringer der førte til en løsning. Blandt de væsentlige forhandlinger han deltog i må særlig nævnes forhandlingerne i London 1933 i forbindelse med afslutningen af den dansk-engelske handelsoverenskomst, og han var på ny delegeret ved forhandlingerne om forlængelsen af denne handelsoverenskomst 1936. Endvidere var han 1933–39 medlem af den i henhold til 1933-oveienskomsten nedsatte kulkomité. Endelig virkede S. i adskillige år som bestyrelsesmedlem i aktieselskaber uden for kulbranchen, således i A/S Petersen & Fritsche siden 1912 og i A/S Nordisk Fjerfabrik og Vacuum Oil Co. A/S siden 1918 samt i importkompagniet A/S Kalundborg og Forenede Assurandører. Desuden var S. medlem af bestyrelsen for Kraks legat og for International Law Association.

Familie

Forældre: købmand, senere hotelejer Lauritz Theodor S. (1843–1900) og Caroline Constantine Elisabeth Adler (1847–1922). Gift 12.4.1900 i Buerup med Helga Frederikke Elise Mikkelsen, født 24.10.1873 i Løgtved, død 10.5.1950 i Hellerup, d. af lærer i Løgtved, senere i Buerup, Christian M. (1828–1912) og Ane Sophie Andersen (1840–1921).

Ikonografi

Mal. af L. Find, 1936 og af H. Vedel udst. 1944 (A/S Det danske Kulkompagni). Foto.

Bibliografi

[Volmer Blum-Hansen:] Slægtsregister. Familien Svanholm, 1936 6. Jul. Schovelin og Holger R. Angelo: A/S Det da. kulkompagni 1897–1922, 1921 130–32. Børsen 16.3.1946, 29.12. s.å. (interview) og 10.3.1949. – Levnedsberetmng i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig