Th. Faaborg, Theodor Christian Faaborg, 25.6.1814-1.7.1864, officer. Født i Odense, død på lazarettet i Øster Snogbæk, begravet i Dalum. F. blev 1832 student fra Odense og n.å. cand. phil., gennemgik 1834-38 den militære højskole og blev sekondløjtnant i artilleriet, men tog derefter eksamen som generalstabsofficer. 1841 blev han premierløjtnant og adjoint ved generalstaben og 1845 kaptajn. Under krigen 1848-50 anvendtes han i hyppigt skiftende, ret underordnede stillinger, bl.a. en kort tid som stabschef og regnskabsfører ved et til Vestindien udsendt lille kommando, indtil han 1850 blev souschef ved 2. division, senere stabschef ved generalkommandoen på Fyn.

Indtil 1858 var han dernæst først som kar., fra 1853 som virkelig major i generalstaben til tjeneste ved forskellige stabe og fik derpå som oberstløjtnant kommandoen over en bataljon. 1863 blev han kar. oberst. Som regiments-, dernæst som brigadekommandør deltog han i krigen 1864, bl.a. i fægtningen ved Dybbøl 17.3. Ved preussernes overgang til Als stod det ene af hans to regimenter oppe på Nordlandet, han selv med det andet på Kær halvø, mod hvilken fjendens angreb rettedes. Uheldigvis greb F. stadig ind i regimentschefens dispositioner for opstilling og samvirken, og den fra flåden ventede støtte svigtede. F. havde netop været ude at inspicere opstillingen da angrebet pludselig og med voldsomhed satte ind, og da han kom til var allerede mange af førerne faldet eller såret under deres forsøg på at føre kompagnierne frem hvorefter mandskabet i opløsning strømmede tilbage. Forgæves søgte F. med nogle småstyrker at standse fjenden hvorved han blev alvorlig såret uden dog at afgive kommandoen. Efter at der var sendt ham en bataljon af et andet regiment til hjælp, deltog han med dette under meget vanskelige fægtningsforhold i fornyede forsøg på at kaste fjenden tilbage og blev herved i forreste linje dødelig såret. F. var en brav og modig officer men indesluttet af karakter.

Familie

Forældre: kateket i Odense, senere sognepræst i Dalum og provst Dankvart F. (1784-1844) og Louise Dorothea Sivertsen (1786-1839). Gift 20.11.1847 i Kbh. (Garn.) med Johanne Ida Mathilde Kristensen, født 22.5.1808 i Kbh. (Garn.), død 19.12.1895 sst. (gift 1. gang med konsumptionsinspektør i Slagelse Frederik Jost Gerhard Scholten, 1797-1845), d. af kaptajn, senere major i det borgerlige artilleri, redaktør Kristen K. (1777-1849) og Sophie Helene Achilla Beeken (ca. 1780-1843).

Udnævnelser

R. 1849. DM. 1858.

Ikonografi

Foto, efter dettelitografi. Tegn. af H. Olrik (Fr.borg), efter denne træsnit 1864. Foto.

Bibliografi

Der deutsch-danische Krieg 1864, udg. Grosser Generalstab, Berlin 1887. Den dansktyske krig 1864, udg. Generalstaben III, 1892. J. Johansen: Fortæll. af 4. bataillons krigshist. 1614-1914, 1914.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig