Th. Wessel, Theodor Wilhelm Wessel, 27.2.1842-31.7.1905, grundlægger af Magasin du Nord. Født i Odense, død i Ny Tårbæk, begravet i Tårbæk. W. kom fjorten år gammel i lære hos L. J. Baagøe, Svendborg, der drev en betydelig hvidevare-, lærreds- og klædehandel i forbindelse med kolonialforretning, og fik 1864 ansættelse som rejsende i det store handelshus M. E. Grøn & Søn, Kbh. Her erhvervede han sig et betydeligt kendskab til udlandets handelsforhold, og på en større rejse 1867 til England og Frankrig (verdensudstillingen i Paris) modtog han så stærke indtryk og impulser at han efter sin hjemkomst fattede beslutning om at etablere sig selv. Han mødte ved et tilfælde Emil Vett i Århus, og disse to jævnaldrende købmænd enedes hurtigt om at etablere sig i fællesskab idet de 14.4.1868 i Århus startede firmaet Emil Vett & Co. som navnlig handlede med hvidevarer og dermed beslægtede artikler. Da firmaets omfang ved starten var meget beskedent ledede Vett i begyndelsen forretningen alene mens W. tog plads som indkøber hos det store kbh.ske tekstilfirma I. H. Ruben idet han dog samtidig fik ret til på sine udenlandsrejser at gøre indkøb til den forretning han selv var parthaver i. Efter få år fratrådte han imidlertid stillingen hos Ruben og samlede sig om det fælles foretagende. 1870 anlagde firmaet en filial i Ålborg, og senere fulgte andre filialer efter i andre provinsbyer, samtidig med at engros-forretningen fik sæde i Kbh. under et nyt fællesfirma Th. Wessel & Co. 1872 flyttedes forretningen fra Østergade til Kongens Nytorv i Hotel du Nord under benævnelsen De forenede Hvidevare Forretninger ved Th. Wessel & Co., og i de følgende år undergik såvel Kbh.s- som hele provinsforretningen en mægtig udvikling der også førte til flere stationsbyer. 1876 flyttede Emil Vett til Kbh. hvilket markeredes ved at firmanavnet ændredes til Th. Wessel & Vett, og 4.1.1879 indførtes det senere landskendte navn Magasin du Nord i firmaregistret. 1889 erhvervede firmaet naboejendommen til Hotel du Nord og 1890 tillige dette hvorefter det 1892-93 nedrev disse ejendomme og på grunden opførte det nuværende Magasin du Nord i fransk renæssancestil. Sideordnet med dette storstilede byggeforetagende udvidede Th. Wessel & Vett sin øvrige virksomhed på bemærkelsesværdig måde, således byggede man sidst i 80erne egne farverier i Landskronagade, senere egen møbelfabrik med tapetsererværksted. Hertil føjedes adskillige systuer og værksteder af forskellig art, dels under magasinets tag dels på arbejdspladser ude i byen. Samtidig voksede provinsfilialernes antal betydeligt. 10.11.1899 omdannedes firmaet til et aktieselskab med en aktiekapital på 7,9 mill. kr., og i selskabets bestyrelse indtrådte begge stifterne samtidig med at den daglige ledelse blev lagt i hænderne på tre direktører. I hele denne mægtige udvikling, som gjorde A/S Th. Wessel & Vett til ikke blot Danmarks første, men også største stormagasin, har utvivlsomt W. først og fremmest gjort sig gældende som den dygtige indkøber der forstod at købe både godt og billigt, men han var tillige en mand der besad fremsyn og et overblik der placerede ham i første række af sin samtids købmandsgeneration. Hans elskværdige og jævne fremtræden gjorde ham tillige afholdt i alle kredse, og ikke mindst havde han forståelse af hvad et godt forhold til medarbejderne betød. W. var en særdeles godgørende mand og var bl.a. medlem af bestyrelsen for Kbh.s understøttelsesforening og af selskabet Fængselshjælpen. Han var desuden medlem af bestyrelsen for Kbh.s telefonaktieselskab og af Nationalbankens repræsentantskab 1896-1901 og 1903-05.

Familie

Forældre: toldassistent Herman Hinrich W. (1802-78, gift 1. gang 1831 med Charlotte Amalie Kachel, 1806-39) og Wilhelmine Rasmussen (1810-65). Gift 24.10.1868 i Vejle med Elise Margarethe Christiane Sørenson, født 29.12.1849 i Vejle, død 8.5.1933 i Kbh., d. af købmand Hans Jordt S. (1815-1909, gift 2. gang 1858 med Frederikke Mathilde Martini, 1834-1933) og Charlotte Amalie Martini (1824-55). – Bror til Pedro W.

Udnævnelser

R. 1888. DM. 1904.

Ikonografi

Mal. af O. Bache, 1890 (Fr.borg). Træsnit 1893. Afbildet s.m. E. Vett på mal. af P. S. Krøyer, 1893 (Magasin du Nord), et forarbejde til sammes mal. Fra Kbh.s børs, 1895 (Børsen, Kbh.). Buste af L. Brandstrup (Magasin du Nord). Foto. – Gravmæle af Søren Lemche.

Bibliografi

Magasin du Nord 1868-1918, 1918. Pedro M. Wessel: Recollections, Leicester 1925. Så gik 75 år, 1943. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig