Theodor Leth, Frantz Henrik Theodor Leth, 27.4.1825-29.3.1911, politiker. Født på Ålykkegård, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). L. blev student 1845, privat dimitteret, cand.jur. 1853, tog slesvigsk juridisk eksamen i Flensborg s.å., blev advokat 1855 og var notarius publicus i Åbenrå 1855–64, blev overretsprøveprokurator i Kbh. 1864, overretsprokurator 1866. Han stillede sig som venstremand i Kbh.s 3. kreds 1872 og valgtes 1876 ved suppleringsvalg i Næstved hvor han genvalgtes til han forud for valget 1892 trak sig tilbage for en mand af det forhandlende venstre som flertallet af kredsens venstrevælgere sluttede sig til. Selv tilhørte L. det Bergske venstre. Han var ikke af de meget fremtrædende politikere og navnlig ingen god taler hverken på rigsdagen eller på vælgermøder; men dog forstod denne københavnske sagfører udmærket at få fast tag i sin sjællandske valgkreds hvor hans forgænger som repræsentant havde været en husmand. Han var altid når vælgerne kaldte på ham rede til praktiske råd og tjenester, og bestandig synes han at have haft nær føling med en vis husmandsbevægelse der særlig rørte sig på den egn. Sammen med en anden sjællandsk folketingsmand stillede han fra 1880 gentagne gange forslag om forbedring i fæste- og lejehusmænds kår, 1887 et forslag om hemmelig afstemning ved rigsdagsvalg. Med den begyndende agrariske bevægelse inden for den mere bemidlede del af hans vælgere stod L. sig ikke så godt. I øvrigt var han efter splittelsen inden for de københavnske liberale 1903, hvor han ikke fulgte radikalismen, formand i den nye (regeringstro) Kbh.s venstreforening. – L. der fra ungdommen havde beskæftiget sig med zoologi var den første der (i Fiskeritidende, 1882) på tryk hævdede at den gule og den blanke ål ikke var to forskellige ålearter, men repræsenterede ålen i henholdsvis vækstdragt og yngledragt. Også den juridiske side af fiskerivæsenet havde i høj grad L.s interesse. Han var fiskeriets første særlige talsmand i rigsdagen og deltog bl.a. stærkt i drøftelsen og udarbejdelsen af landets første fiskerilove (af 1888). 1902–07 var han 1. vicepræsident i Dansk fiskeriforening, valgtes ved sin fratræden til foreningens æresmedlem og dens juridiske konsulent. – Etatsråd 1905.

Familie

Forældre: proprietær, senere ejer af Rustenborg i Lyngby, justitsråd Laurits Christian Frederik L. (1794–1865, gift 2. gang 1839 med Edel Caroline Leth, 1809–92) og Arnoldine Luise Cathrine Lund (1802–36). Gift 6.5.1858 i Åbenrå med Minna Marie Claudine Meisner, født 10.4.1838 i Åbenrå, død 29.1.1925 på Frbg., d. af kammerråd, amtsforvalter og aktuar Claus Peter M. (1793–1839, gift 1. gang 1822 med Christine Elisabeth Schäff, 1800–24) og Frederikke Vilhelmine Schäff (1804–56).

Udnævnelser

R. 1902.

Ikonografi

Træsnit 1877 og 1883. Afbildet på flere satiriske tegn. af K. Gamborg 1886–90 (Fr.borg) og af Alfred Schmidt 1904–05 (sst.). Min. Foto.

Bibliografi

[Immanuel Barfod:] Stamtvl. over den svenborgske familie Graae, 1882 36. H. Wulff: Den danske rigsdag, 1882 237–40. Bidrag til arbejderklassens og arbejderspørgsmålets hist. i Danm., red. Povl Engelstoft og Hans Jensen, 1931. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig