Theodor Ravn, Johan Theodor Ravn, 23.3.1820-7.11.1913, officer. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Holmens). R. fulgte som aspirant undervisningen i landkadetkorpset fra 1833, blev kadet 1837, efter officerseksamen n.å. repetent og sekondløjtnant à la suite i infanteriet (ane. 1837). 1840 blev han elev i højskolen, men bestod ikke oprykningseksamen 1842, fik 1844 tilladelse til atter at indstille sig uden dog at bestå. 1845 blev han premierløjtnant i Rendsborg og måtte 1848 afgive revers om ikke at tjene mod slesvigholstenerne, deltog i krigen 1849–50 og blev 1850 kaptajn II. 1857 blev han kaptajn I og deltog som bataljonskommandør i krigen 1864, blev n.å. kar. og virkelig major, 1867 oberst, var 1868–71 til rådighed for krigsministeriet, blev 1871 stabschef ved 2. generalkommando, 1882 generalmajor og brigadechef og afskedigedes 1890 på grund af alder. -Han fulgte flittigt med i udviklingen på det militære område, besad gode sprogkundskaber og udtrykte sig klart og smukt på dansk. Han havde ikke selv deltaget i kampen på Als 1864 og blev nov. s.å. kommissionsmedlem til undersøgelse af begivenhederne her, hvorpå han af krigsministeriet fik det hverv at udarbejde en officiøs fremstilling. Denne: Fremstilling af Krigsbegivenhederne paa Als 18. Apr.-1. Juli 1864, 1870 er meget vel og klart skrevet, nærmest refererende og ret forsigtigt affattet. 1868 og 1883 var han formand i kommissionen om tjenestereglementer for hæren, blev medlem af forsvarskommissionen af 1872 og 1874 af den militære kommission til forslag om hærens ordning, var 1881 formand i kommissionen til valg af en befæstet plads i Jylland og gentagne gange medlem af, resp. formand i kommissioner under forplejningskorpset. Han var en stille, fordringsløs, elskværdig personlighed, en velvillig foresat.

Familie

Forældre: kaptajnløjtnant i flåden, senere kommandørkaptajn Wilhelm Frederik R. (1784–1840) og Marie Elisabeth Bluhme (1791–1870). Gift 22.9.1855 i Kbh. (Ganv) med Birgitha Vilhelmine Caroline Friess, født 9.10.1830 i Kbh. (Holmens), død 16.2.1871 sst. (Holmens), d. af kontrollør ved makværket, senere konsumtionsforvalter i Sorø, overkrigskommissær Niels Carl F. (1787–1862) og Sophie Vilhelmine Dahlbom (1802–83).

Udnævnelser

R. 1849. DM. 1864. K2. 1874. K1. 1881.

Ikonografi

Tegn. (Kgl.bibl.). Foto.

Bibliografi

III. tid. 23.11.1913. Aage Friis: D. G. Monrads deltagelse i begivenhederne 1864, 1914. A. F. Krieger: Dagbøger V,1923.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig