Thomas Broder Bircherod, Thomas Broderus Bircherod, 13.8.1661-19.1.1731, antikvar. Født i Odense, død sst., begravet sst. B. blev student 1678 fra Odense gymnasium og studerede nogle år ved Kbh.s univ.; efter en kort tid at have været hører i Odense foretog han en rejse til Tyskland, Holland (1686 Leiden), England, Frankrig (1687 Strasbourg) og Schweiz. Ved sin hjemkomst blev han 1688 konrektor ved Odense skole og tog s.å. magistergraden. 1691 blev han tillige professor philosophiae ved gymnasiet i Odense og 1692 professor eloquentiæ. 1694 blev han desuden rektor ved skolen og beklædte disse embeder indtil han 1722 fik en hjerneblødning hvorfor han resten af sit liv måtte holde prorektor. – Det vigtigste af B.s skrifter er hans afhandling om årsagerne til de nordiske, særlig de danske oldsagers undergang De causis deperditarum apud Septentrionales & præsertim apud Danos antiquitatum som blev skrevet 1701, men først offentliggjort 1743. Heri skildres belyst ved eksempler den mangel på sans for og forståelse af fortidslevningerne og den sørgelige tilintetgørelse af uerstattelige værdier som folks uforstand medfører. Derved kommer B. også ind på spørgsmålene om stenalderfundene som han i stor udstrækning havde haft lejlighed til at studere, og som havde været genstand for grundige og uhildede overvejelser fra hans side. Han var derigennem nået til en rigtigere arkæologisk opfattelse af stenalderens oldsager der almindeligvis ellers forklaredes dels som tordenkiler, dels som offerknive. Hans betragtninger over de i gravene fundne genstande er ikke blot fuldstændig rigtige, men vidner tillige om en sjælden forståelse idet et helt nyt moment kommer til: beundringen for den højt udviklede teknik som stenalderfolket her i Norden har rådet over. Ved dette skrift indtager B. jævnsides med Troels Arnkiel, Joh. Daniel Major i Kiel og Chr. Ditlev Rhode en smuk plads i den nordiske arkæologis historie. Efter hans død udgaves hans korrespondance med antikvaren Otto Sperling d.y. med hvem han drøftede spørgsmål angående den nordiske arkæologi – Som numismatiker har B. haft betydning som forfatter af Specimen antiquæ rei monetariæ Danorum, 1701 der er det første videnskabelige arbejde over dansk middelalderlig numismatik i sin helhed.

B. fik kun udgivet lidet i sin levetid, men efterlod sig foruden mange andre righoldige samlinger, en række manuskripter af højst forskelligt, dog mest historisk-antikvarisk indhold. Heraf tryktes senere bl.a. hans udgave af Ælnod, 1745, hans Knud den Helliges Historie, 1773 og hans optegnelser vedrørende helgenskrinene i Odense, 1907, arbejder der ved deres tilknytning til Skt. Knuds kirke repræsenterer B.s anden interessesfære, den fynske lokalhistorie. Blandt hans skrifter inden for dette felt kan nævnes En Beskrivelse over Fyns Land, dessen Bisper, Præster og Antikviteter ved enhver Kirke og hans omfattende fynske naturhistorie Historia naturalis Fioniæ hvortil han bl.a. havde gjort så indgående førstehånds studier over faunaen at han som det synes ligefrem indrettede sig en privat fynskzoologisk have ved sit hus i Odense. – B. der både var en glimrende prædikant og kunne skrive lystige vers har i det hele taget været et kvikt hoved og af et udpræget sangvinsk temperament. I de tidligere år "havde han inklineret for stærk Drik" og været en meget slet økonom der ved kautioner og overdreven gavmildhed lod pengene rulle fra sig. Men i sine sidste år efter at han var blevet apoplektisk fik han sat skik på begge dele.

Familie

Forældre: professor Jacob B. (1624–88) og Sille Riisbrich (1637–1708). Gift 30.10.1688 i Odense med Anna Mule, født 16.10.1671, død 26.3.1754, d. af borgmester i Odense Mogens M. (1610–80) og Margrethe Eriksdatter (1634–93, gift 2. gang 1682 med senere professor Elias Naur, 1650–1728). – Far til Jacob B. (1693–1737). – Bror til Jens B.

Bibliografi

Jacob Bircherod i Pers. hist. t. 9.r. II, 1929 214–30 (biografi). Brevveksling med O. Sperling i Dänische Bibliothec VII, 1745 385–422. J. C. Bloch: Den fynske gejstlighed I, 1787 412–18. R. Nyerup: Danmark og Norge IV, 1806 26–32. P. E. Müller: De ved Gallehus fundne guldhorn, 1806 14f. C. C. A. Gosch: Damarks zoologiske litteratur II, 1, 1873 282f. L. F. A. Wimmer: Om undersøgelsen af vore runemindesmærker, 1895 49f. Sophus Müller: Vor oldtid, 1897 114 160. M. Cl. Gertz: Knud den helliges martyrhist, 1907 37–40 106–26. Axel Ernst og Georg Galster i Numismat. foren, medlemsblad X, 1926 104f 109; XIII, 1933 160 174. Inger M. Boberg i Jacob Bircherod: Folketro og festskik, særlig fra Fyn, 1936. – Manus, i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig