Thomas Bruun, 27.2.1742-31.7.1800, teatermaler. Født i Dragør, død i Kbh. (Nic.), begravet sst. (Ass.). B. blev først undervist af faderen og kom 1754 for kongelig regning i huset hos professor Simon Stanley for at lære malerkunsten. Han vandt præmier ved akademiet 1757 og 1762 og 1765 den stor guldmedalje. Han uddannede sig egentlig til at blive historiemaler, men da han et par gange forgæves havde søgt et stipendium begyndte han at kaste sig over teatermaleriet. I sæsonen 1770–71 udførte B. – tillige med to andre malere – dekorationer til italienske operaer, og 1776 fik han, muligt ved "Ordre fra Arveprinsen", ekspektance efter den højt skattede teatermaler Peter Cramer. N.å. modtog han som portrætmaler et kgl. rejsestipendium der satte ham i stand til at foretage en treårig studierejse, under hvilken han fra Dresden hjemsendte en del tegninger der vandt akademiets højeste bifald, og ved hjemkomsten (1780) blev han "med Hæder" agreeret. B. fik allerede inden Cramers død lejlighed til at vise hvad han havde lært på sin udenlandsrejse. 1781 malede han således dekorationer til operaen Armida, og til sørgefesten for Johs. Ewald s.å. gav han forslag til dekorationen. Ved Cramers død 1782 blev han endelig beskikket til teatermalerembedet som han røgtede meget samvittighedsfuldt indtil 1800. Hans virksomhed på teatret lagde så stærkt beslag på ham at han først i marts 1800 kunne indsende to tegninger til akademiet efter den opgave som han havde fået 1780, og han blev endelig nu, umiddelbart før sin død, medlem af akademiet. B., der repræsenterede nyklassicismen på scenen, var en ikke særlig fantasifuld, men til gengæld en såre omhyggelig og smagfuld teatermaler hvad en række endnu bevarede udkast til fulde beviser. Datiden betragtede ham ikke som en så betydelig kunstner som forgængeren P. Cramer, men man fandt dog at han var i besiddelse af en "god Technik", og at han "udførte architektoniske Sager nøie efter de forskiellige Tidsaldere". B. fik en ikke ringe betydning for dansk teaterkultur. Med sit udstyr til O. J. Samsøes Dyveke skabte han grundlaget for en "gotisk" stil, og med sine dekorationer til Ths. Thaarups Høstgildet og Peters Bryllup søgte han at give ægte billeder af dansk bondekultur. Endvidere fortsatte og udviklede han den nordiske stil som Cramer havde anslået i "Balders Død", og herigennem fik han en ikke ubetydelig indflydelse på den sceniske stil der lå til grund for de Oehlenschlägerske dramaer. – Af hans arbejder uden for teatermaleriet nævnes de 1775 udstillede portrætter af L. Køller-Banner og H. H.v. Eickstedt samt tegningerne af professor B. G. Sporon og justitsråd Hjorthøy. En række fortrinligt malede vægdekorationer af B. er fra Kbh. ca. 1920 flyttet til Overgård i Jylland.

Familie

Forældre: skoleholder, sidst i Fredensborg Rasmus B. (1716–74) og Lydia (Loidii) Palm (død 1803). Ugift.

Ikonografi

Klippede og en tegnet silhouet (Fr.borg). Silhouet af C. Limprecht. – Dekorationsudkast (kobberstik-saml., Teatermus., Det kgl. teaters bibl.).

Bibliografi

Th. Overskou: Den da. skueplads III, 1860. Pers.hist.t. 5.r.III, 1906 196. Torben Krogh: Danske teaterbilleder frådet 18. årh., 1932.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig