Thomas Buntzen, 5.9.1776-28.6.1807, læge, fysiker. Født i Kbh. (Nic.), død i St. Petersborg (Leningrad), begravet sst. B. blev student 1795, dimitteret privat, tog medicinsk eksamen 1803, disputerede 21.4.1804, men virkede kun ganske kort tid i Kbh. som praktiserende læge, idet han s.å. drog til Rusland hvor han tog russisk lægeeksamen og kort tid var læge i Mohilev, men allerede 1805 blev læge i flåden og senere s.å. overlæge ved kadetkorpset og endelig 1807 inspektør over marinehospitalerne i St. Petersborg og Kronstadt. Han nød i Rusland megen anseelse, også ved hoffet, og fik titel af hofråd; zaren tilbød efter hans død enken ophold, men hun foretrak at vende tilbage til Danmark, og zaren bekostede da hendes på grund af krigsforholdene besværlige hjemrejse gennem Tyskland. - I sin korte levetid har B. på det fysisk-fysiologiske område og til dels med udgangspunkt i de Galvani-Voltaske forsøg udfoldet en genial og banebrydende eksperimental videnskabelig virksomhed hvis -resultater foreligger i flere større og mindre afhandlinger som både ved indhold og fremstilling vidner om en rigt begavet ånd, men som først efterhånden har tildraget sig fortjent opmærksomhed. Således har han publiceret Forskjellige galvaniske Forsøg (i Nyt Bibl. for Physik, Medicin og Oeconomie IV, 1802, oversat i Gilberts Annalen der Physik XV, 1803), endvidere sin doktordisputats om oprindelsen til den dyriske varme og Beiträge zu einer künftigen Physiologie 1805 (tillige trykt i uddrag i Gilberts Annalen XXV, 1807 og på russisk). I disse arbejder har han eksperimentelt påvist varmeudvikling både ved den galvaniske strøm og ved muskelkontraktion og givet en fuldt udviklet teori om varmens dynamiske oprindelse, idet han navnlig lægger vægt på udjævningen af positiv og negativ elektricitet. Han har deri endvidere meddelt en dengang ny konstruktion af galvaniske søjler af fugtige organiske stoffer (af nerve- og muskelvæv, agaricus med salmiak) og på Galvanis frøpræparat demonstreret trækning ved musklens berøring navnlig med den skråt gennemskårne nerve. Endelig afleder han også modsætningen mellem syrer og alkalier af den elektriske! modsætning. Han synes at have været autodidakt; det er næppe rigtigt, som Panum formoder, at han har fundet støtte hos den jævnaldrende H. C. Ørsted. B. aspirerede til at blive professor i fysik, men da Ørsted blev foretrukket til et rejsestipendium opgav han denne tanke og drog til Rusland. Af stor betydning har det derimod været at hans farbroder, dispachør John B., hos hvem1 han fandt den forståelse som manglede i hjemlandet, havde stor interesse og usædvanlige anlæg for mekanik og kunne støtte hans arbejde. B. havde i Kbh. med store ofre tilvejebragt en efter datidens forhold meget righoldig og højt anset fysisk instrumentsamling; den støtte han derved havde haft af sin kollega instrumentmageren lic. med. Jeppe Smiths fortrinlige fysiske apparater, fremhæver han selv i sine arbejder.

Familie

Forældre: fuldmægtig ved Kbhs. toldbod, senere havnemester og overkrigskommissær Jacob B. (1736-1820. Gift 2. gang 1781 med Elisabeth Rohde, 1763-1836) og Johanne Cathrine Sangaard (1744-78). -2.3.1804 i Korsør med Medea Cathrine Garb, født 15.12.1779 på Holsteinborg, død 6.11.1859 i Kbh. (Frue), d. af godsforvalter Frantz G. (1739-87) og Maria Fogh (1749-1816. Gift 2. gang 1790 med købmand Poul Berg, 1760-1822, gift 1. gang 1786 med Marie Christine Thomsen, 1765-89).

Ikonografi

Silhouet fra 1780erne. Afbildet på gruppebill., pastel, af Sophie Larsen, f. Hennings, 1806. Mal. og kopi efter dette i akvarel.

Bibliografi

F. Iurgensen og P. Hennings: Familierne Sangaard, Buntzen m.fl. 1910 45f. H. C. Ørsted: Correspondance, udg. M. C. Harding, II, 1920 199 213. P. Hennings i Dansk t. 1903 576-84. Pers. hist. t. 6. r. IV 1913 123 132 137-40 145.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig