Thomas Hoyer Jensen, 27.5.1771-13.12.1846, præst. Født i Tønder, død i Bov, begravet sst. J. voksede op i et tysksproget hjem og begyndte 1790 at studere teologi i Kiel. 1792 fortsatte han i Jena hvor han synes at være blevet religiøst vakt. Her lærte han samtidig af studiekammeraten Chr. Petersen fra Tinglev det danske sprog, og 1795 blev han cand. teol. fra Gottorp. Efter en række huslærerstillinger, bl.a. på Trøjborg, kaldtes han af magistraten i Flensborg til præst ved den danske kirke dér. 1819 forflyttedes han til Bov hvorfra han 1843 tog sin afsked. – J. var blevet påvirket af Grundtvig og oversatte fem af hans prædikener, bl.a. dimisprædikenen 1819, til tysk. Tillige blev han en ivrig talsmand for det danske sprog i Slesvig, og det meste han skrev er hjælpemidler for undervisning i dette i skoler med tysk, Kleine dänische Sprachlehre zur dänischen Sprache, 1814; Dänisches Lesebuch zum Gebrauch in schleswig-holsteinischen Schulen, 1814 m.m. Også i sognet virkede han for dette. Her var kirkesproget tysk, uagtet befolkningen var dansktalende. Han holdt da undertiden danske prædikener, foretog kirkelige handlinger på dansk og underviste børnene i dette sprog. Men 1840 forlangte den slesvig-holstenske regering underretning om denne praksis. J. oplyste at befolkningen ikke forstod en tysk prædiken, og konfirmanderne kunne ikke følge tysk undervisning; hans skrivelse endte: "Ligesom jeg mit halve Liv igennem har arbejdet paa gennem Undervisning og Skrifter at udbrede dansk Sprogkundskab, saaledes vil jeg, saa længe mine Kræfter tillader det, blive ved dermed uden i ringeste Maade at træde det tyske Sprog for nær." Visitatoriet, hvis gejstlige medlem var provst Volquartz, indstillede ikke desto mindre at det skulle forbydes J. at holde danske prædikener, som det mod bedre vidende hævdede hans sognefolk ikke forstod. Regeringens resolution kendes ikke; men rimeligvis har denne sag medvirket til at J. søgte sin afsked. 1812 skrev han desuden en pjece om midlet til at forhøje papirpengenes værdi.

Familie

Forældre: byfoged, borgmester Nicolai J. (ca. 1710–90, gift 1. gang med Anna Christina Paulsen, 1716–43, gift 2. gang 1745 med Anna Catharina Jensen, 1709–67) og Metta Magdalena Hoyer (1736–1825). Gift 1. gang 22.10.1802 i Flensborg med Maria Dorothea Petersen, født 23.9.1782 i Flensborg, død 19.11.1820 i Bov, d. af postmester Sønke P. (ca. 1734–98) og Marie Dorothea Laub (ca. 1749–1804). Gift 2. gang 20.12.1822 i Bov med Anna Maria Margrethe Lutzen, døbt 15.7.1783 i Weddingsted, død 12.3.1845 i Bov, d. af diakon i Weddingsted, senere sognepræst i Nørre Haksted Sønke L. (1745–1819, gift 2. gang 1787 med Catharina Jessen, gift 1. gang med sognepræst i Fårtoft Cay Diderich Krebs, 1744–75, gift 2. gang 1777 med sognepræst sst. Lorentz Peter Steffens, 1740–86) og Lauretha Petræus (ca. 1762–83).

Bibliografi

H. Schroder i Neuer Nekrolog der Deutschen XXIV 1846, Weimar 1848 824f. C. F. Allen: Det danske sprog i Slesvig II, 1858 160–65 353. H. F. Petersen i Festskr. til H. P. Hanssen, 1932 125–33.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig