Thora Pedersen, Marie Thora Frederikke Pedersen, 21.10.1875-29.10.1954, skoleinspektør, kvindesagsforkæmper. Født i Hurup, Als sg, død i Ålborg, begravet sst. P. tog lærerindeeksamen fra N. Zahles seminarium 1900. Efter et års ansættelse i Grenå kom hun til Ålborg kommunale skolevæsen hvor hun arbejdede til 1945 – fra 1929 som skoleinspektør ved Østmarkens skole. 1909-10 deltog hun i kursus på Statens lærerhøjskole og hendes store interesse for småbørnsundervisning fik hende til at studere Marie Montessoris ideer, ligesom hun 1914 besøgte Montessoriskolen i Rom. 1916 studerede hun småbørnsundervisning i Sverige og 1925 så hun på skoler i Canada og USA. Her deltog hun i et kursus på Columbia university som omfattede besøg på seminarier, ungdoms- og børneskoler. I forbindelse med denne rejse repræsenterede hun Danske kvinders nationalråd ved det internationale kvinderåds (ICW) møde i Washington da hun var medlem af ICWs education committee som rådets repræsentant. Kvindesagen havde optaget hende i mange år, og som formand for Kvindevalgretsforeningen i Ålborg deltog hun ivrigt i kampen for valgretten ligesom hun senere blev formand for Dansk kvindesamfunds lokale afdeling og fra 1922-38 var medlem af hovedstyrelsen (fra 1945 æresmedlem). Sin mest markante indsats gjorde hun i lønningskommissionen af 1917 som repræsentant for Danmarks lærerforening af hvis hovedbestyrelse hun var medlem 1916-29. P. blev eneste kvinde, og hun kæmpede en hård kamp for lige løn for mand og kvinde i samme tjenestestilling. Det var nær kommet til sprængning af lærerforeningen, men P. repræsenterede foruden de ca. 4000 kvindelige lærere også ca. 1450 andre kvindelige tjenestemænd. Hun gav sig på ét punkt, nemlig dyrtidstillægget som kun skulle ydes til forsørgere, og det fik efterhånden stor betydning. Men selve princippet om ligeløn blev lovfæstet. P. var 1919-23 medlem af den store skolekommission og arbejdede her særlig for at få de praktiske fag mere centralt placeret. På sin egen skole reformerede hun undervisningen for de mindre børn og søgte at lette overgangen fra hjem til skole, og for de ældre elever indførte hun friere arbejdsformer. – Som taler var hun uforlignelig og havde en udstråling der kunne tryllebinde en forsamling. Politisk hørte hun hjemme i det radikale venstre og havde her en række tillidsposter, var bl.a. 1919-26 medlem af partiets hovedbestyrelse og 1939-43 byrådsmedlem i Ålborg.

Gennem hele sit liv kæmpede P. for kvindernes ligestilling i samfundslivet og ganske særlig for deres ligestilling som lærere. Derfor modarbejdede hun den særlige uddannelse som forskole-lærerinde fra forrige århundrede der gav kvinder med en ganske kort, eksamensfri uddannelse adgang til at undervise landsbyskolens yngste elever. Det var derfor en meget stor skuffelse for hende da folketinget 1954 med de radikales stemmer vedtog at forskolelærerinderne nu (efter en to-årig uddannelse) kunne undervise købstadskolens fire første årgange og desuden alle piger i håndarbejde, gymnastik og skolekøkken. I sine sidste leveår bekæmpede hun af al sin kraft i tale og skrift denne udvikling både før og efter at loven blev vedtaget.

Familie

Forældre: førstelærer Niels Christian P. (1843-1941) og Karen Marie Andersen (1847-1924). Ugift.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Gyrithe Lemche: Dansk kvindesamf.s hist., 1912 (2. udg. 1939). Aagot Lading: Dansk kvindesamf.s arbejde, 1939. Hanne Budtz i Kvinden og samf. LXX, 1954 156.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig