Thorkil Fussing, 4.3.1874-7.10.1930, fængselsdirektør. Født i Kbh. (Frue), død på Frbg., urne på Vestre kgd. F. blev student 1892 fra Mariboes skole, cand.jur. 1899, 1901 volontør ved Vridsløselille straffeanstalt, s.å. sekretær i overinspektionen for fængselsvæsenet, tog sin afsked 1903, blev 1905 overretssagfører, 1910 direktør for fængselsvæsenet, men nødtes til på grund af sygdom 1925 at søge orlov, 1927 tog han sin afsked. – Allerede fra studieårene ønskede F. at virke i fængselsvæsenet. Han var påvirket i sine kriminalistiske grundanskuelser af den moderne kriminologis syn på forbrydelsen og dens behandling hvilket prægede ham som teoretisk og praktisk fængselsmand. Væsentlig andel havde han i udformningen af kgl. anordning nr. 153 af 28.5.1913 om fuldbyrdelse af forbedringshusarbejde i Nyborg straffeanstalt hvor de yngste mandlige forbedringshusfanger under 23 år skulle anbringes, og i kgl. anordning nr. 39 om arbejdsdriften i straffeanstalterne der markerede en overgang fra entreprenør- til regiesystemet; han sørgede for nye bespisningsreglementer, indførte gymnastik-, sløjd- og anden teknisk undervisning, virkede for tilvejebringelse af et specielt fængsel for mentalt afficerede fanger m.m. Bortset fra en Lærebog for Opsynsbetjente ved Straffeanstalterne, 1913 bestod hans forfatterskab nærmest i officielle betænkninger o.l. til kommissioner, fx Bemærkninger om Frihedsstraffe (straffelovskommissionen, 1921), justitsministeriet, Betænkning angaaende Statens Overtagelse af Arresthusenes Forvaltning og angaaende Arbejdshuse, 1924, og bidrag til Nordisk Tidsskr. for Strafferet, Fængselshjælpens årsberetninger o.a., indlæg i Dansk kriminalistforenings forhandling osv. Han var bl.a. fra 1902 medlem af bestyrelsen for Fængselshjælpen, for Dansk kriminalistforening 1918-29, medlem 1914 af den 2. ædruelighedskommission, s.å. formand for Kbh.s husflidsforening. – Broderen Andreas Kerrn Fussing, født 28.6.1871, død 12.12.1958, gjorde svendestykke som murer 1890, fik afgang fra kunstakademiets arkitekturskole 1897 og vandt 1901 den lille guldmedalje for Et Universitet i en Hovedstad. Han tegnede 1891-94 hos Martin Nyrop under arbejdet på Kbh.s rådhus og Landsarkivet for Sjælland. Fra 1898 havde han selvstændig virksomhed i Kbh. R. 1916.

Familie

Forældre: murermester, arkitekt Hans F. (1838-1914) og Claudine Theodora Kerrn (1832-78). Gift 1. gang 17.11.1899 i Kbh. (Frue) med Elisabeth (Bessy) Kastrup, født 17.4.1873 på Lyngå, Skrea sg., Halland, død 12.8.1912 i Hellerup, d. af grosserer Axel William K. (1833-1903) og Augu- sta Christine Balthazar-Christensen (1838-1920). Gift 2. gang 7.9.1920 i Kbh. (Helligk.) med Valborg Elisabeth Schram, født 22.1.1898 i Viborg, død 7.4.1965 i Hellerup, d. af købmand Louis Hendrik Angell I S. (1854-1920) og Elna Christine Bohn-Rasmussen (1867-1928).

Ikonografi

Tegn. af Gerda Ploug Sarp, 1924.

Bibliografi

T. F.: Nogle træk til belysning af fængselsvæsenets administration, 1903r- Erik Kampmann i Nord. t. for strafferet XIX, 1931 1-14.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig