Thorkil Thaulow, 14.1.1882-19.1.1961, officer, forfatter. Født i Viborg, død i Gentofte, begravet i Kbh. (Garn.). T. blev student 1900 fra Borgerdydskolen i Kbh., tog adgangseksamen til officersskolen 1901, blev sekondløjtnant ved 3. infanteriregiment 1903 og premierløjtnant s.å. 1907–08 gennemgik han skydeskolens almindelige og udvidede kursus og blev 1908 forsat til livgarden. 1911–14 var han chef for fæstningsskydningsdetachementet på Melby overdrev ved Frederiksværk, og 1914 tog han adgangseksamen til officersskolens general-stabsafdeling, der dog på grund af krigen ikke blev oprettet. 1915 blev han kaptajn og kompagnichef ved 6. bataljon i Viborg og blev 1917 på ny forsat til livgarden hvor han n.å. blev kompagnichef. 1934 udnævntes han til oberstløjtnant af forstærkningen ved livgarden, afskediget 1942. – T. har udfoldet et ret omfattende historisk forfatterskab. Foruden de genealogiske arbejder Slægterne Thaulow, 1922, Lillie-Juulernes Slægtebog, 1925 og En dansk-norsk Slægt Falck, 1931 har han udgivet de stofrige og velskrevne historiske skildringer Dansk Sejlsport 1866–1930, 1931, En dansk Statsminister fra sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede. Geheimeraad J. O. Schack-Rathlou 1728–1800, 1932, Livgarden 1908–1933, 1933, Samsø i Krigsaarene 1801–14, 1934, Kong Christian X og det danske Folk 1912–37, 1937 og Vallø Stift 1888–1938, 1938. 1936 udgav han sammen med J. O. Bro-Jørgensen Udvalgte Breve, Betænkninger og Optegnelser af J. O. Schack-Rathlous Arkiv 1760–1800, og 1940 gav han i Jacob Brønnum Scavenius Estrup det første forsøg på en samlet arkivalsk underbygget skildring af statsmandens liv og gerning. Skildringen af forholdet mellem kongen og folket fortsattes i bogen Konge og Folk gennem Brændingen 1937–45, 1945. I 1946 fulgte den populære og stærkt udbredte bog Den danske Soldat gennem Tiderne. T.s særlige interesse var livgardens historie. 1947 fulgtes det tidligere forfatterskab inden for dette område op med Livgarden under Besættelsen (udg. 1978) ligesom han nåede at være en af hovedredaktørerne til det store jubilæumsværk Livgarden gennem 300 aar, 1958. Det skal endvidere nævnes at T. er forfatter til en lang række herregårdshistorier enten i form af artikler eller bøger. Han var bl.a. i en årrække stiftssekretær på Vallø og udgav i denne forbindelse dette gods' historie. – Kammerjunker 1909. – Broderen Erland Thaulow, født 12.3.1879, død 9.6.1972, blev student 1897 og 1903 cand.polyt. (maskiningeniør). Efter forskellige ansættelser og studierejser blev han 1909 efter konkurrence ansat som docent, fra 1918 professor, i mekanisk teknologi. 1917–22 bestyrede han Dansk ingeniørforenings oplysningsbureau og 1920–25 redigerede han Polyteknikeren. Medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber 1937. R. 1925. DM. 1933.

Familie

Forældre: oberstløjtnant Sophus Leopold T. (18 58–1922) og Gunhild Francisca Alvilda Frantzen (1849–1944). Gift 22.6.1915 i Herrested med Else Sehestedt Juul, født 8.7.1890 på Ravnholt, død 7.9.1971 i Ordrup, d. af senere kammerherre, hofjægermester Christian Sehestedt J. til Ravnholt (1867–1941) og Elise Julie Helene Valentiner (1867–1971).

Udnævnelser

R. 1921. DM. 1931.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Interview i Gads da. mag. XXXI, 1937 109–15. – Ernst Schwencke i Berl. tid. 14.1.1942; sst. 26.1.1961. Povl Westphall i Jyllandsposten 28.2.1943. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig