Thorvald Plum, 26.3.1844-6.9.1923, grosserer. Født i Roslev, død i Hellerup, begravet sst. P. blev student 1863 fra Ålborg og tog n.å. filosofikum. Nogen tid efter fik han ansættelse hos Fr. Th. Adolphs Enke og var senere i lære hos sine to ældre brødre der havde startet firmaet N. M. & F. Plum i Assens. 1870-71 havde han ansættelse hos et engelsk firma i Leith; under opholder der traf han aftale med sin yngre bror Sophus Munk Plum om at gå i kompagniskab med ham, og efter at have sluttet forbindelser i England og Holland tog P. grossererborgerskab i Kbh. 1872, og firmaet T. & S. M. Plum blev startet. Til at begynde med drev det agenturvirksomhed for udenlandske firmaer, navnlig i jern og petroleum, men da flere af firmaets forbindelser bad det om at skaffe dem dansk smør af god kvalitet blev denne artikel optaget som eksportvare. På dette tidspunkt var kvaliteten af det danske smør meget uegal, og købmændene konsignerede det smør de aftog fra gårdene til Tyskland og England hvor importørerne ofte afregnede det til urimelige priser. I naturgave havde han fået en udpræget fin smag og lugtesans, og da han begyndte at opkøbe smør til sine engelske forbindelser kunne han derfor sortere og sammenstille smørret efter kvalitet. Han var desuden klar over at fodringen af køerne influerede meget på smørrets smag og kvalitet, og at også mælkens behandling før modtagelsen på mejerierne spillede en stor rolle hvilket gav anledning til et frugtbart samarbejde om disse spørgsmål med de to lærere ved landbohøjskolen N. J. Fjord og Th. R. Segelcke. Samtidig forlod P. den hidtil anvendte salgsform gennem konsignation og gik over til selv at være grossist over for de engelske detailfirmaer. På talrige rejser i England og Tyskland udbyggede han et net af lokale agenter der ugentlig besøgte de ledende detailfirmaer og modtog deres ordrer, og på denne måde blev P. en foregangsmand i smøreksporten som navnlig i 1880erne og 90erne tog et meget betydeligt opsving. Samtidig uddannedes i T. & S. M. Plum en række dygtige smøreksportører som siden på egen hånd opbyggede en virksomhed på basis af hvad de havde lært. – I begyndelsen af 90erne tog T. & S. M. Plum også en eksport op af dåsesmør til skibsproviantering og til oversøiske pladser. I begyndelsen fandt afsætningen sted gennem store europæiske eksporthuse, men senere hen søgte firmaet i højere grad den direkte forbindelse, og gennem lokale agenter opsamledes ordrerne fra de oversøiske firmaer. Samtidig optoges eksport af dansk kondenseret mælk og konserves.

1900 tog Sophus Plum initiativet til optagelse af en forretning i sibirisk smør med start af filialer til opkøb af smør og anlæg af mejerier i Sibirien, men 1904 nedlagdes denne afdeling efter Sophus Plums død. 1916 trak P. sig ud af firmaet, og dette deltes derefter i to firmaer således at P. & S. Plum overtog forretningen med drittelsmør til England og kontinentet, mens T. & E. Plum overtog den oversøiske forretning med dåsesmør og -mælk samt konserves. – Ved det forcerede arbejde som P. navnlig i 80erne påtog sig, og ved sin færden i fugtige, kølige smørkældre blev han angrebet af en ondartet iskias som hverken læger eller kurophold kunne befri ham for. Så skete det at han 1888 fik hjælp gennem en svensk prædikant der ved sin stærke gudstro helbredte syge. Derved fik P. et åndeligt gennembrud, og han anvendte siden hen megen tid på at udbrede evangeliet. Sammen med sine venner grosserer Johan Adolph og grev Joachim Moltke startede han det kristelige ugeblad Kirkeklokken med tilhørende forlag. Det fik afgørende betydning inden for dansk menighedsliv. Han virkede for sin blad- og forlagsvirksomhed lige til sin død da han var omtrent 80 år.

Familie

Forældre: sognepræst, sidst i Tårnby Niels Munk P. (1803-65) og Charlotte Elisabeth Blædel (1811-93). Gift 10.2.1884 på Frbg. med Helga Actonie Secher, født 6.1.1858 i Ingstrup, død 19.4.1925 i Hellerup, d. af sognepræst Adolph Jeremias Müller S. (1813-68) og Mariane Vilhelmine Elisabet Augusta Louise Rettmeyer (1824-93). – Bror til S. M. P. Farbror til Harald P.

Udnævnelser

R. 1888.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Kristeligt dagbl. 7.9.1923. Børsen 24.3.1944. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig