Thrugut, d. 1279, biskop af Reval. Da Valdemar Sejr 1240 genoprettede bispesædet i Reval (Tallinn) og personlig udstyrede det med gods forbeholdt han sig og sine efterkommere retten til som patroner at vælge og præsentere biskopper. Det var derfor naturligt at enkedronning Margrete efter biskop Thorkils død tog sagen i sin hånd og udpegede kanniken T. i Roskilde. Som kannik havde T. medvirket ved Jakob Erlandsens store gave til Helligåndshuset i Roskilde idet hans præbende gav afkald på Skt. Laurentii kirke og til gengæld opnåede patronat over kirken i Syv. Men selv så gjorde fjendskabet mellem ærkebispen og kronen det utænkeligt at opnå Jakob Erlandsens indvielse af den nye Revalbisp. Dronningen henvendte sig derfor i Rom. Paven omstyrtede straks valget som kanonisk ugyldigt, men var imødekommende nok til af egen magtfuldkommenhed at vælge T. hvilket i pavebreve meddeltes både i Estland og Danmark. Biskopperne af Ribe, Viborg og Århus skulle foretage indvielsen. På dette tidspunkt var T. imidlertid selv draget til Rom hvor han jan. 1264 opnåede pavelig indvielse. Paven havde således vist sig yderst imødekommende, men til gengæld henstillede han bestemt til den danske krone af skaffe bispestolen midler til at oprette et domkapitel for at fremtidige valg kunne lægges i dettes, ikke i kongens hånd. Kapitlet må være blevet oprettet snart, thi 1277 giver dronningen højtideligt afkald på patronatsretten til fordel for kapitlet som samtidig udstyres med forskellige privilegier (stadfæstes 1283 af Erik Klipping). Som Thorkil havde også biskop T. vanskelige forhold. Landet truedes stadig af russerne, og biskoppen kom i strid både med klostret Dünamünde og med stormændene om tienden. T. synes ikke at have haft sin forgængers heldige hånd. Først efter hans død 1280 kom man til et forlig i disse stridigheder.

Bibliografi

Jul. Paucker: Die Regenten, Oberbefehlshaber und Oberbeamten Estlands I, Reval 1855 214f. N. Skyum-Nielsen: Kirkekampen i Danm. 1241–90, 1963.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig