Torben Nielsen, 3.11.1918, overbibliotekar. Født på Frbg. (Mariendals). N. blev student fra Frbg. gymnasium og efter 1945 at have bestået skoleembedseksamen i dansk, fransk og tysk ansattes han ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles bibliotek. Året efter knyttedes han til Det kgl. bibliotek hvor han bl.a. i en længere periode virkede som udlånsinspektør, og 1965 udnævntes han til førstebibliotekar og leder af den nationalbibliografiske afdeling. 1966 udnævntes han til overbibliotekar ved universitetsbibliotekets 1. afdeling hvis virksomhed 1977 blev udvidet med et moderne studenterbibliotek i forbindelse med Kbh.s univ.s nybygning på Amager. Han bestred denne stilling indtil 1988. 1957-60 virkede han som en dynamisk leder af det nordiske bibliotek i Paris og 1960-65 var han en højt skattet lektor ved Danmarks biblioteksskole. – N. er som bibliotekar ikke alene meget alsidig, men også, bl.a. i kraft af sine eminente sprogkundskaber, meget internationalt orienteret. Han var en ivrig deltager i det nordiske samarbejde på biblioteksområdet og har således 1961-67 været medlem af styret af Nordisk videnskabeligt bibliotekarforbund, ligesom han har haft tillidshverv inden for den internationale biblioteksforening IFLA. Også i det hjemlige organisationsliv har han deltaget, bl.a. som formand for Bibliotekarsammenslutningen for de videnskabelige og faglige biblioteker. – Hans litterære virksomhed spænder vidt, nævnes kan: Dansk bibliotekslitteratur (s.m. E. Allerslev Jensen), 1950, Vocabularium bibliothecarii nordicum, 1968 og artikler i Det kgl. biblioteks årsskrift Fund og Forskning. Han var 1953-74 medudgiver af Bjørnstjerne Bjørnsons brevveksling med danske og medarbejder ved den store udgave af Adam Oehlenschlägers breve. Desuden har han 1956 udgivet T. A. Odencrants: Nordsjælland og København i Sommeren 1806, J. W. Hornemanns rejsebreve, 1963, og 1977 et udvalg af Oehlenschlägers lyrik. 1981 udgav han Porthan, Suhm, Nyerup. Breve 1787-1802, der er et af mange vidnesbyrd om hans særlige kendskab og kærlighed til finsk sprog og litteratur. I 1994 fulgte en udgivelse af Georg Brandes' Breve til forældrene 1872-1904. – N.s alsidige interesse afspejler sig også derved at han 1961-81 var formand for Alliance Francaise i Holte og medstifter og bestyrelsesmedlem, formand 1980-90 af Oehlenschlägerselskabet, samt 1978-88 bestyrelsesmedlem i Det danske sprog- og litteraturselskab. Han er korresponderende medlem af det finske litteraturselskab og af Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund samt medlem af Det norske sprak- og litteraturselskap og af den skandinaviske patronagekomité for Bibi. Nordique i Paris.

Familie

F: kontorchef, senere grosserer Alfred Victor N. (1888-1980) og Astrid Frederikke Engelbrechtsen (1888-1976). Gift 1. gang 28.3.1945 i Kbh. (Skt. Jakobs) med senere bibliotekar Gunver Daugaard Lundgreen, født 29.3.1919 i Kbh., død 2001, d. af civilingeniør Charles L. (1881-1959) og Cathrina Jessen (1897-1929, gift 2. gang 1925 med Jørgen Peter Jensen, født 1897). Gift 2. gang 20.10.2007 med fil.mag. Kerstin Mustelin, f. Westerlund, født 26.2.1938 i Pojo, Finland, d. af provst Runar Westerlund (død 1980) og Ragnhild f. Törnqvist (død 1983).

Udnævnelser

R. 1969. R11982.

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig