Tove Birkelund, 28.11.1928-24.6.1986, geolog. Født i Nordby på Fanø, død i Gentofte sg. B. blev student fra Esbjerg statsskole 1947 og cand. mag. (geologi) fra Kbh.s univ. 1954. 1958 modtog hun univ.s guldmedalje og erhvervede den filosofiske doktorgrad 1965. 1954–60 var hun fondslønnet videnskabelig assistent, 1960–1963 amanuensis og 1963–66 afdelingsleder ved Mineralogisk (nu Geologisk) museum i Kbh. B. blev i 1966 professor i historisk geologi ved Kbh.s univ.s institut for historisk geologi og palæontologi. Hun var den danske ledende kraft ved etableringen og gennemførelsen af to større historisk-geologiske projekter. Det ene var en stratigrafisk-økologisk undersøgelse af det nordvesteuropæiske skrivekridtbassin; den påbegyndtes 1966 som en biostratigrafisk-økologisk undersøgelse af det danske skrivekridt. Senere udvidedes undersøgelsen til at omfatte Maastrichtien og Danien i Danmark og Skåne for fra 1973 at antage sit nuværende omfang. Der har været inddraget danske, herunder studerende, siden også udenlandske forskere i projektet. Det andet var en undersøgelse af senpalæozoiske og mesozoiske dannelser i Østgrønland. Kortlægningsarbejdet på stedet har været udført under Grønlands geologiske undersøgelses auspicier i årene siden 1967, med deltagelse af både danske og udenlandske videnskabsmænd. Bearbejdelsen af det indsamlede materiale er blevet udmøntet i mange afhandlinger heriblandt oversigtsartikler over Østgrønlands Sen-Palæozoikum og Mesozoikum. B.s specielle interessefelter i dette østgrønlandske projekt var bearbejdelsen af ammonitterne fra Jura og en bassinanalyse af aflejringerne fra Mellemjura på baggrund af bjergarter, biostratigrafi og sporfossilindhold. – B.s palæontologiske arbejder omfatter systematisk, palæoøkologisk, biostratigrafisk og palæogeografisk behandling af kridt- og juratidens belemnitter og ammonitter fra Danmark, Grønland og Norge. Doktorafhandlingen Ammonites from the Upper Cretaceous of West Greenland falder inden for denne emnekreds, ligeledes en serie afhandlinger om ammonitternes skalstruktur. Som lærer inddrog B. dels på det avancerede plan de studerende i ovennævnte forskningsprojekter, dels var med i planlægningen og tilrettelæggelsen af studierne og undervisningen af de studerende på alle niveauer. I tilknytning til sin forsker- og lærergerning ved Kbh.s univ. påtog hun sig tillidsposter af administrativ og forskningsmæssig karakter, bl.a. som formand for Dansk geologisk forening 1969–71, medlem af Det naturvidenskabelige forskningsråd 1970-79 som den første kvinde, det meste af tiden som næstformand, hvilket medførte repræsentation i Nordisk publiceringsnævn, Dansk komité for hydrologi og Den videnskabelige kommission for Grønland. 1971 blev B. medlem af Det kongelige danske videnskabernes selskab, 1974 formand for Kvinderegensens bestyrelse og 1975 medlem af Politikens fonds bestyrelse. 1976 udpegedes hun til formand for Subcommission on Cretaceous Stratigraphy, International Union of Geological Sciences. Fra 1978 og til sin død var hun medlem af Carlsbergfondets direktion. 1981-84 var hun formand for Planlægningsrådet for forskning. B. modtog Gad-fondets pris 1966 og Tagea Brandts rejselegat 1969.

Familie

Forældre: lærer, senere skoleinspektør Niels B. (1890–1962) og Ellen Toftrup (1898-1980). Gift 19.4.1954 på Fanø med lektor Svend Andersen, født 24.11.1923 på Frbg., s. af slagtermester Emilius A. (1895–1942) og Hertha Cecilia Margrethe Nilsson (født 1899).

Udnævnelser

R. 1974. R1. 1982.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiogr. i Festskr. udg. af Kbh.s univ., nov. 1965 219. – Årbog for Kbh.s univ. 1965–66, 1967 141–43.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig