V.C. Ravn, Vilhelm Carl Ravn, 19.9.1838-17.5.1905, musikhistoriker, jurist. Født i Helsingør, død i Kbh., begravet sst. (Ass.). R. blev student 1857 fra Fr.borg, 1865 juridisk kandidat og fik 1871 ansættelse ved Kbh.s politi hvor han 1887 efterfulgte Eugen Petersen som vicepolitidirektør, en post han varetog med ualmindelig omsorg for de mange ulykkeligt stillede han kom i berøring med, samtidig med at hans embedsmæssige optræden var præget af sikkerhed og sundt omdømme. Han var personligt stærkt tilbageholdende og lagde ingen vægt på at optræde udadtil. Heller ikke som musikhistoriker, i hvilken egenskab hans navn takket være hans litterære produktion vil være bevaret for eftertiden, tragtede han efter den ydre succes. R. nærede megen kærlighed til musik. Gennem bekendtskab med A. P. Berggreen blev han tilskyndet til at sysle med musikhistoriske studier og kom i det hele taget tonekunsten på nært hold, dels som komponist, især af nydelige sange (manus. i Det kgl. bibliotek), dels som sanglærer ved Metropolitanskolen hvor han 1869 efterfulgte Berggreen og vedblev at fungere til udgangen af 1871. Med den største iver gik han op i studiet af dansk musikhistorie, et dengang næsten ganske udyrket felt. 1869 tryktes i For Idé og Virkelighed en studie over en dansk operatekst fra 1699, sst. 1870, II den grundlæggende afhandling Engelske Instrumentister ved det danske Hof paa Shakespeares Tid, 1873 en undersøgelse over den tyske opera i Kbh. 1721–23. 1880 indeholdt Nær og Fjern (under mærket V.C.R.) en udførlig biografi over Johan Hartmann til den forkortede udgave af musikken til Johannes Ewalds Balders Død der blev publiceret af Samfundet til udgivelse af dansk musik (1876) som R. var et virksomt bestyrelsesmedlem af og til hvis udgivelser han leverede en række fortrinlige biografier, således over J. F. Frølich, Peter Heise, F. L. Ae. Kunzen og J. A. P. Schulz. Til supplementsbindet af Mendel og Reissmanns Musikalisches. Conversations-Lexikon skrev R. en stor og meget udførlig oversigt – den første – over den skandinaviske musiks historie; som kronik i Nationaltidende fremkom 8.1.1883 en undersøgelse Gluck og Scheibe. Til C. F. Brickas Dansk biografisk Lexikdn leverede R. en lang række med største omhu udarbejdede biografier. Hans musikhistoriske hovedværk er skildringen Koncerter og musikalske Selskaber i ældre Tid der fremkom 1886 som 1. del af Musikforeningens 50 års jubilæumsskrift. På grundlag af flittige og omfattende kildestudier giver R. her en levende og højst velfunderet beskrivelse af det kbh.ske musikliv i 1700-tallet. Således som musikhistorisk forskning fornemmeligst blev drevet på R.s tid, måtte det i altovervejende grad blive de kulturhistoriske og biografiske sider af musikkens historie R. behandlede, og hertil var han med sin fine sans for enkelthedernes sammenspil og sin levende stil i ualmindelig grad skikket.

Familie

Forældre: regimentskirurg Frederik Christopher Kølpin R. (1802–58) og Sophie Amalie Spies (1810–79). Gift 1.12.1875 i Kbh. (Johs.) med Johanne Frederikke Cathrine Zeise, født 13.6.1836 i Kbh. (Helligg.), død 29.11.1894 på Frbg., d. af professor W. C. Z. (1789–1847) og Maren M. B. Brock (1806–75).

Ikonografi

Træsnit 1889. Foto.

Bibliografi

F. E. Hundrup: Lærerstanden ved Metropolitanskolen III, 1875 210. Fr.borg skoles progr. 1895 IV. Berl. tid. 17.5.1905. William Behrend i Politiken 18.5. s.å. Samme i III. tid. 28.5. s.å. C. A. S. Dalberg og P. M. Plum: Metropolitanskolen gennem 700 år, 1916 128. L. B. Fabricius: Træk af da. musiklivs hist., 1975. – Papirer i Kgl. bibl. S. A. E. Hagens saml. til da. musikhist. sst.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig