V.C. Thomsen, Vilhelm Carl Thomsen, 20.11.1854-27.4.1906, jurist. Født i Sorø, død på Frbg., begravet sst. Efter at være blevet student 1871 fra Sorø studerede T. først historie, sprogvidenskab og kemi, men valgte derefter juraen som fagstudium. 1877 blev han juridisk kandidat, og n.å. blev han ansat som volontør (senere assistent) i justitsministeriet. Under et otte måneders ophold i England 1883 påbegyndte han udarbejdelsen af afhandlingen Bidrag til Læren om Fordringsrettigheders Forældelse efter dansk og fremmed Ret med hvilken han 1885 erhvervede den juridiske doktorgrad. 1886 udnævntes han til assessor i kriminal- og politiretten, og 1894 til assessor i lands-oversamt hof- og stadsretten. Bortset fra disputatsen, et dygtigt og modent arbejde i hvilket den retssammenlignimde metode var gennemført i et i dansk juridisk litteratur hidtil ukendt omfang, har T. kun ydet få bidrag til den teoretiske retsvidenskab. Derimod gjorde han en værdifuld indsats i lovgivningsarbejdet. Allerede 1883 blev han sekretær i den skandinaviske kommission til udarbejdelse af love om handelsfirma og prokura samt angående beskyttelse af varemærker, og 1892–99 var han et virksomt medlem af proceskommissionen. Desuden forfattede han sammen med Jul. Lassen udkastet til checkloven af 1897. Det af T. alene udarbejdede forslag til lov om forældelse af fordringsrettigheder, der bl.a. indførte en treårig forældelse for en række af dagliglivets krav, blev derimod kun på enkelte punkter bestemmende for indholdet af loven om den femårige forældelse af 22.12.1908. Som dommer nød T. overordentlig stor anseelse i kraft af sine rige menneskelige egenskaber og store juridiske evner. Afgørende betydning for hans egen udvikling fik han varme interesse for engelsk ret. Den indsigt i denne han havde erhvervet på sin første studierejse, uddybede han til stadighed gennem videregående studier ved siden af sin embedsgerning og under flere ophold i England. Et vidnesbyrd om hvilken værdi han selv tillagde studiet af engelsk ret gav han i sit testamente, idet han oprettede et legat på ca. 70 000 kr. hvis renter skulle anvendes til et studieophold i England på helst ikke under et år for en juridisk kandidat.

Familie

Forældre: adjunkt Carl Vilhelm T. (1817–61) og Sara Johanne Bøtker (1824–71). Ugift.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1885 176–78. – Frantz Dahl i III. tid. 6.5.1906. [H. Munch-Petersen] i Ugeskr. for retsvæsen, s.å. B 129f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig