V. Gaunø Jensen, Vagn Gaunø Jensen, 31.3.1919-20.1.1986, sygehusapoteker. Født i Bælum. G. var apoteksdiscipel fra 1936 på Terndrup apotek og Islands Brygge apotek i København, og han bestod 1938 discipeleksamen. Derefter var han ansat som medhjælper på Brønderslev apotek inden studiet på Danmarks farmaceutiske højskole påbegyndes 1939 og afsluttedes med kandidateksamen efteråret 1941. Derefter fulgte knap to års provisortjeneste inden han blev ansat ved D.f.H.s farmaciafdeling hvor hans hovedvirke siden har ligget. Under' sin ansættelse på højskolen avancerede han til afdelingsleder 1958, og ved delingen af professoratet i farmaci 1967 blev G. udnævnt til professor med fagområderne teknologisk farmaci og farmaciens historie. Samtidig blev G. udnævnt til sygehusapoteker ved Rigshospitalet, en stilling der fagligt og traditionelt har været knyttet til lærestolen i farmaci. I tilknytning til ansættelsen ved højskolen har G. været på studieophold ved The School of Pharmacy i London 1948 og gæsteforelæser ved Helsinki universitetet 1970. Han har påtaget sig en meget lang række hverv, bl.a. i Danmarks farmaceutiske selskab, ved tidsskrifter, i eksamenskommissioner, farmakopékommissionens farmaciudvalg og selve kommissionen fra 1969-75. Som formand for kommissionens dispensatorieudvalg 1961-65 fik han en væsentlig indflydelse på udarbejdelsen af Dispensatorium Danicum 1963. Endvidere må nævnes medlemskabet af planlægningsrådet for de højere uddannelser 1968-74. Fra 1970-76 var G. medlem af bestyrelsen for Nordisk forening for rene rum og renlighedsteknik, og han blev æresmedlem af samme 1977. Af mere kontroversiel karakter blev hans medlemskab fra 1972-75 af indenrigsministeriets ekspertgruppe vedr. en eventuel statsovertagelse af detail- og engrosdistributionen af lægemidler idet gruppens betænkning på væsentlige punkter ikke har været accepteret af store kredse inden for apotekssektoren og grossistleddet. Et omfattende arbejdsområde er medlemskabet af statens lægevidenskabelige forskningsråd fra 1972, formand 1979. Hertil kommer det internationale og især europæiske arbejde som medlem af ekspertgrupper under European Pharmacopoea Comfnission, Council of Europe, samt medlemskab af nordiske grupper. G. har flere gange været medlem af bedømmelsesudvalg ved besættelse af professorater i farmaci ved de nordiske højskoler. Under G.s tid som professor i farmaci er en ny disciplin, socialfarmaci, taget op i højskolens uddannelsesprogram, og han blev bestyrelsesmedlem i sektionen for socialfarmaci under Danmarks farmaceutiske selskab 1976.

Ved G.s udnævnelse til professor i farmaci er der for første gang sket en formaliseret beskrivelse af at farmaciens historie hører med til undervisningen i farmaci. Inden sin udnævnelse har G. også været en særdeles aktiv faghistoriker. Han var medstifter af Dansk farmacihistorisk selskab 1953, og han har været bestyrelsesmedlem siden starten, formand fra 1971. I 1972 blev han medlem af bestyrelsen for Fonden til bevarelse af gi. dansk apoteksinventar, og 1974 blev han konsulent ved Kbh.s univ.s med.-hist. museum og medlem af nationalkomiteen for International union of history and philosophy of science. G.s forelæsningsrække for de studerende i farmaciens historie og hans mange faghistoriske arbejder om medicintaksterne, apoteker-eden, biografiske arbejder og medarbejderskab til History of Pharmacy in Denmark (Theriaca hefte VI, 1960) vidner om en varm interesse for denne side af faget. Man kan sige at G.s arbejde falder i det helt dagsaktuelle, men at han arbejder med solide rødder i farmaciens og apotekervæsenets historie.

Familie

Forældre: handelsbestyrer, senere sparekassedirektør Christian Valdemar Jensen (1891-1968) og ekspeditrice Magda Marie Jensen (1892-1946). Gift 8.4.1944 i Brønderslev k. med defektrice Gudrun Andersen, født 27.7.1920 i Brønderslev, d. af murermester Rasmus A. (1895-1968) og Karen Elisabeth Rasmussen (død 1921).

Udnævnelser

R. 1972.

Ikonografi

Foto. Tegn. af Otto Christensen.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig