Vagn Jacobsen, Vagn Carl Jacobsen, 14.9.1884-24.5.1931, bryggeridirektør. Efter skolegang i Borgerdydskolen i København og Birkerød kostskole havde Vagn Jacobsen 1902–04 forskellige studieophold i England, Skotland og USA med henblik på uddannelse i bryggerifaget, og efter at have taget bryggeeksamen fra Wahl-Henius institute i Chicago 1904 tog han stilling som brygmester på Nykøbing F. bryghus. 1905–07 havde han studieophold i Tyskland og Østrig, afsluttede med eksamen fra Versuchs- und Lehranstalt i Berlin. Efter 1907–11 at have virket som direktør for bryggeriet Carlsminde i Nyborg kom Vagn Jacobsen ind i den af hans bedstefar og far stiftede virksomhed Carlsberg Bryggerierne hvor han fra 1911 fungerede som overinspektør i driften indtil februar 1914, da han efter faderens død udnævntes til direktør. En væsentlig indsats inden for Carlsberg Bryggerierne har Vagn Jacobsen gjort ved 1914 at stifte Carlsberg museet som er indrettet i den bygning der var den oprindelige ramme for hans fars første kunstsamling (det første glyptotek), indtil denne samling tog den nuværende bygning på Dantes plads i brug. Museet rummer en mindesamling for familien Jacobsen og de til Carlsberg knyttede institutioner samt en "teknisk sal" der belyser ølproduktionen i ældre og nyere tid.

Vagn Jacobsen var sønnesøn og søn af store og højst fortjente mænd, og han forstod at være arvtageren der med takt og klogskab førte slægtens traditioner videre i det omfang som de ændrede tider og forhold muliggjorde. Han søgte ikke offentligheden, men offentligheden kom til ham, og utallige var de tilfælde hvor der appelleredes til hans offervilje og arbejdskraft. Han var ikke alene en ven, men også en virksom støtte for en stor kreds af sin tids bildende kunstnere, og han havde også i lighed med sin far og bedstefar en varm interesse for alle spørgsmål af national karakter. Han var således et virksomt medlem af bestyrelserne for Mindeparken i Århus og Sønderjydsk fond samt formand for Dybbøl skansenævn. Med en sjælden rundhåndethed muliggjorde han ved sine personlige bidrag, at arealerne i og omkring Dybbøl skanser blev dansk eje og skænkedes til den danske offentlighed under Dybbølskansenævnets værge, og talrige er i øvrigt de lejligheder hvor han i skrift og tale greb ind, når nationale spørgsmål stod på dagsordenen.

Ligesom faderen nærede han en varm kærlighed til byen København og var primus motor ved en række lejligheder hvor det gjaldt enten at værne om skønheder eller skabe noget nyt og interessant; således lagde han et stort og fortjenstfuldt arbejde i udvidelsen og moderniseringen af Nationalmuseet, ligesom han i årene kort før sin død var optaget af bestræbelser for at skaffe København et planetarium og et akvarium; den sidste opgave er nu løst på anden måde. Han sad, som naturligt var, i ledelsen af en lang række foretagender som han ønskede at holde inden for den linje han følte afstukket for sin slægt. Således var han medlem af Bryggeriforeningens bestyrelse og sad endvidere i bestyrelsen for Det danske Pasteur-selskab, Det kgl. danske haveselskab og Zoologisk have. Endelig var han formand for Dansk lawn tennis union og en pokal der bærer hans navn er med til at bevare mindet om ham i sportsfolkenes rækker. Få år før sin død lod Vagn Jacobsen Povl Baumann opføre det fornemt indrettede landsted Svastika ved Kokkedal.

Familie

Vagn Jacobsen blev født i Valby (Frue), døde i Usserød og er begravet i København (Vestre). Forældre: brygger, dr.phil. Carl Jacobsen (1842–1914) og Ottilia M. Stegmann (1854–1903). Gift 1. gang 2.10.1906 i København (Jesusk.) med Hansine Johanne (Jo) Marie Christiansen, = forfatteren Jo Jacobsen, født 14.12.1884 i Middelfart, død 18.8.1963 i København, d. af fisker, skipper Hans Christiansen (1848–1926) og Ane Johanne Larsen (1853–1937). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 3.7.1923 i København (Geths.) med Xenie Bolette Sophie Jacobsen, født 8.8.1885 i København (Helligg.), død 5.4.1941 i Helsingør (gift 1. gang 1908 med grosserer Alfred Moritz Salomonsen, 1875–1955), d. af forretningsfører Frederik Jacobsen (ca. 1841–90) og Maren Kirstine Larsen (1855–1933). – Bror til Helge Jacobsen.

Udnævnelser

R. 1920. DM. 1924.

Ikonografi

Malet s.m. broderen af Otto Haslund, 1891. Afbildet på L. Tuxens mal. af kongebesøget, 1893 (begge Carlsberg mus.). Buste af Axel Locher, 1913, rejst 1934 på monument af Chr. Borch (Carlsberg Bryggerierne); på grundlag af denne buste af Elo, 1947 (Fr.borg). Buste af Locher, 1918 (Carlsberg mus.). Skitse og mal. af Niels Hansen, 1925 (Fr.borg), gentagelse (Carlsberg mus.). Mal. af Jul. Paulsen, 1928. Buste af Max Andersen, 1944 (Carlsberg Bryggerierne). Foto (Kgl. bibl.; Carlsberg mus.). – Gravsten af Kaare Klint.

Bibliografi

Berl. tid. 26.5.1931. Politiken s.d. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig