Vagn Poulsen, Vagn Häger Poulsen, 25.8.1909-12.7.1970, arkæolog. Født i Kbh. (Jakobs), død sst. (Tagensbo), begravet Tibirke kgd. P. blev student fra Metropolitanskolen 1927 og begyndte et kunsthistorisk studium ved Kbh.s univ., men gik 1929 over til klassisk arkæologi i hvilket fag han 1934 tog magisterkonferens og blev dr.phil. 1937. Fra 1936 var han knyttet til Ny Carlsberg glyptotek, først som inspektør og fra 1943 til sin død som direktør. I en årrække, 1933-34 og 1935-43, var P. sekretær ved Ny Carlsbergfondet. P. deltog i Carlsbergfondets Hamaekspedition 1931 og 1932, og ved en række studierejser til Tyrkiet, Grækenland og Italien i årene før og efter anden verdenskrig fik P. det store monumentkendskab som skulle gøre ham til en fremragende kender af oldtidens skulptur, specielt græsk og romersk portrætskulptur. Som museumsmand kom P. til at nyopstille glyptoteket efter 1945, og her viste han nye metoder som senere blev efterfulgt af en række europæiske museer, ved den konsekvente renselse af statuerne for stødende, moderne tilføjelser og ved at fjerne alle mindre betydelige værker fra udstillingen til museets studiesamlinger. Glyptoteket ændrede sig i P.s 27-årige direktørtid også ved et forbedret forhold til omverdenen ved foredrag, omvisninger, koncerter og gennem en række betydelige kunsterhvervelser og nyindretning af museumssale. P. skrev en kortfattet illustreret håndkatalog, Ny Carlsberg Glyptotek. Vejledning gennem samlingerne, 1952 (i flere oplag). Sine forskningsresultater gav han videre ved foredrag i glyptoteket og ved en lang række velformede aviskronikker i Sydsvenska Dagbladet fra 1950 og i Berlingske Aftenavis fra 1943 til 1965, i tidsskriftartikler, specielt i Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek, illustrerede oversigtsbøger eller billedværker, Skulpturbogen I, Oldtidens Skulptur, 1947, Fidias, svensk udgave 1949, dansk udgave 1960, Från grottorna till Rom, 1965. I den tyske serie Die blauen Bücher fik P. udsendt en næsten komplet række hæfter om antik kunst 1962-69.

I sin forskning beskæftigede P. sig i sine unge år særlig med græsk skulptur, disputatsen Der strenge Stil. Studien zur Geschichte der griechischen Plastik 480-450 er en gennemført sondring af et omfattende materiale og fordelingen deraf på græske, syditalienske og sicilianske landskaber. 1946 påbegyndte P. udgivelsen af en række tidsskriftartikler om romersk portrætikonografi, særlig det julisk-claudiske kejserhus, og på dette felt kom P. til at yde en indsats af internationalt format. P. foretog en række originale bestemmelser af navnløse portrætter, bl.a. Filip II og Vergil. Glyptotekets samlinger blev beskrevet i Les portraits grecs, 1954, Les portraits romains I, 1962 samt Les portraits romains II som forelå næsten færdig på dansk ved P.s død, og som blev udgivet 1974. Denne katalog er forbilledlig og har vundet stor international anerkendelse. På dansk gav P. en charmerende og fin lille introduktion til ikonografien i Oldtidsmennesker. Blade af den antikke portrætkunsts historie, udgivet (som billigbog) 1959. Til Hamaudgravningens publikationer udarbejdede P. et bind om den orientalske keramik i Hama, IV,2, Les poteries médiévales, 1957.

P., der var begyndt sit universitetsstudium som kunsthistoriker, udgav ved siden af de arkæologiske afhandlinger en række populære kunsthistoriske bøger om venetianske malere, Rembrandt, Niels Larsen Stevns og om dansk kunst Danish painting and sculpture, 1955. P. var medredaktør af værket Dansk kunsthistorie hvor han selv skrev afsnittet om guldalderen. – Af hverv uden for glyptoteket skal nævnes at P. var medlem af bestyrelsen for C. L. Davids fond og samling og i C. L. Davids samling III og IV skrev om tyrkisk keramik og islamisk fajance. – P. var i hele sit virke en humanist med vidtspændende lærdom og et originalt og kunstnerisk engagement.

Familie

Forældre: læge Gottlieb Peter P. (1867-1936) og Mathilde Helene Häger (1870-1963). Gift 19.7.1933 med Ellen Krøger, født 24.6.1911 i Kbh., d. af bankdirektør Viggo Arthur K. (1877-1932) og Olga Agnete Helene Meincke (1889-1971).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1937 169. – Mogens Gjødesen i Salmonsens leksikon t. III 1943 296f. Torben Holck Colding i Medd. fra Ny Carlsberg glyptotek XXVII, 1970 5-10. P. J. Riis i Oversigt over vidensk. selsk.s virksomhed 1970-71 97-109 (heri bibliografi). Samme i Vetenskapssocieteten i Lund. Àrsbok 1971 173-76.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig