Val, d. ca. 1060, biskop. R., der var friser af fødsel, var kannik i Bremen da ærkebiskop Bezelin Alebrand af Hamburg indviede ham til biskop i Ribe 1043. Ligesom sin forgænger Odinkar var V. imidlertid biskop over hele Nørrejylland og tog sæde i Jyllands hovedstad Viborg. I alt fald nævnes han som Viborgbisp på kirkemødet i Mainz 1049 hvor han var til stede i følge med ærkebiskop Adalbert. V.s død svækkede det hamburgske ærkesædes indflydelse på den danske kirke. Sven Estridsen fik nu det nørrejyske stift firedelt og bisper indsat der mere rettede sig efter ham end efter Adalbert.