Vald. Adsersen, Valdemar Christian Adsersen, 3.6.1886-26.5.1965, veterinær. Født i Kbh. (Frbg.), død på Frbg., begravet sst. (Solbjerg). Efter alm. forberedelseseksamen 1902 blev A. discipel ved Steno apotek i Kbh., exam. pharm. 1905, cand. pharm. 1907. Hans principal, tidligere docent i veterinær-farmakologi A. E. Gottlieb, tilskyndede ham til studium ved veterinær- og landbohøjskolen hvorfra han 1912 dimitteredes som dyrlæge. A. gik straks ind i en videnskabelig forskningsgerning ved højskolens serumlaboratorium (nu Statens veterinære serumlaboratorium), var her assistent 1912–23 derefter forsøgsleder til 1934; 1914–19 tillige assistent ved højskolens klinik for mindre husdyr. På studierejser til Stockholm, Tyskland, Holland og Schweiz og på et længere ophold ved Robert Koch-instituttet i Berlin supplerede han sin uddannelse. 1934(-57) udnævntes han til professor i farmakologi ved højskolen og blev forstander for klinikken for mindre husdyr. Han foranledigede udvidelse af afdelingen for fjerkræsygdomme hvilket førte til oprettelse af laboratoriet for fjerkræundersøgelser; her foretoges de siden 1936 lovmæssigt påbudte undersøgelser af sygt fjerkræ. A.s indsats i den serobakteriologiske forskning omfattede især følsygens ætiologi. Han offentliggjorde som den første systematiske undersøgelser over de infektioner der med navlekarrene som indgangsport forårsager tab blandt nyfødte føl. I disse arbejder (Månedsskr. for dyrlæger XXVII, 1915–16; XXIX, 1917–18) redegøres for en af bact.viscos.equi forårsaget infektion, af hvilken et enkelt tilfælde vel forud var beskrevet men hvis hyppige forekomst med bestemt sygdomsbillede ikke var bekendt. Også den dominerende forekomst af to streptokoktyper påvises, og undersøgelserne suppleres med forsøg over serumbehandling. Arbejdsresultater over svineparatyfus, grisediarré og pattegriseanæmi og en meddelelse om de første her i landet konstaterede tilfælde af smitsom hønselammelse bør også fremhæves (Månedsskr. f. dyrlæger XLII-XLIV, 1930–33, Medlemsblad f. d. danske dyrlægeforening XIII, 1930; XVIII, 1935). A. har skrevet Serumterapi og Serodiagnostik 1916, (2. udg. 1919) og står som udgiver af Bernhard Bang: "Selected Works" (1936) og 2. delvis omarbejdede udgave af Carl H. Hansen: "Lærebog i farmaci og receptskrivning" (1942). Han var konsulent i farmakologiske anliggender for Det veterinære sundhedsråd og veterinærdirektoratet, medlem af bestyrelsen for World's Poultry Science Association og dens formand 1917–19. 1920–33 var han sekretær i Den danske dyrlægeforening og 1920–28 redaktør af dennes medlemsblad og af Veterinærkalenderen. Desuden var han æresmedlem af denne forening samt af Veterinærmedicinsk forening. Hovedredaktør af Nordisk Veterinærmedicin 1949–1960.

Familie

Forældre: karetmager Ludvig Severin A. (1830–95) og Anna Sophia Carline Müller (1859–1939). Gift 1. gang 12.8.1912 i Humlebæk med Jensine Marie Bruun, født 4.6.1885 i Kbh. (Jons.), død 27.9.1940 på Frbg., d. af tømrer Frederik Ludvig Georg B. (1843–1916) og Jensine Johanne Frederikke Jensen (1850–1905). Gift 2. gang 17.4.1942 på Frbg. (Lindevang) med Gerda Johanne Jensen, født 30.3.1910 i Kbh., d. af kommunelærer, senere viceskoleinspektør, forfatter Hermann J. (1877–1936) og Maren K. Hansen (1875–1946).

Udnævnelser

R. 1943. DM. 1952.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Sv. Dalgaard-Mikkelsen i Medlemsbl. f. d. danske dyrlægeforening, 1965 533–36. Nekrolog i Dansk veterinærhist. årbog 1970 109–10.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig