Vald. H. Mensen, Valdemar Henrik Mensen, 12.6.1875-4.8.1933, chef for statspolitiet. Født i Kbh.(Johs.), død i New York, begravet i Kbh. (Bispebjerg). M. blev student 1893 fra Efterslægtselskabets skole og var i perioden 1895-1911 assistent ved Det Classenske fideikommis. 1901 blev han cand.jur. og året efter fuldmægtig ved Frbg. birk og senere kopist i landsover- samt hof- og stads-retten. Efter en kort tid som sagførerfuldmægtig blev han 1905 assistent i justitsministeriet og fra det følgende år tillige ekspeditionssekretær i overværgerådet. 1909 konstitueredes han som assessor i Kbh.s kriminal- og politiret, og 1910-11 var han auditør i hæren og flåden. 1911 blev han chef for statspolitiet. - Som chef for det nyoprettede statspoliti byggede M. korpset op fra grunden og udvalgte selv de 36 mand som udstationeret i store enkeltmandsdistrikter over hele landet uden for Kbh. skulle virke ved efterforskning af forbrydelser og herunder i særlig grad brandstiftelser hvilket sidste måske i nogen grad skyldtes den omstændighed at brandforsikringsselskaberne ved loven om statspolitiet var pålagt en årlig afgift til driften. Uden egentlig politiuddannelse men i besiddelse af et usædvanligt organisationstalent afslørede M. sig fra starten som en dygtig chef under hvis energiske og meget myndige ledelse korpset hurtigt kunne opvise fortrinlige resultater som tydeligt viste værdien af den centraliserede ledelsesform med et virkefelt der ikke hæmmedes af snævre politikreds-grænser. Det var derfor naturligt at alt kriminalpoliti i landet ved retsreformen 1919 blev underlagt chefen for statspolitiet der samtidig overtog centralbureauet for forbryderes identificering, "Danske Politi Efterretninger" og politiskolen. Ved genforeningen blev han tillige chef for det sønderjyske ordenspoliti. 1926 blev han chef for statens færdselspoliti og året efter for det da oprettede rejsehold.

Om end M. af sine samtidige ofte blev betegnet som en streng chef er det uomtvisteligt at han i kraft af sin stærke personlighed mere end nogen anden har præget udviklingen inden for kriminalpolitiet, og det fortrinlige niveau og den korpsånd han grundlagde blev videreført af mere end en snes af hans allerførste medarbejdere som senere blev ledere af kriminalpolitiet på større eller mindre stationer landet over. M. var medlem af retsplejeudvalget og af forretningsudvalget for den internationale kriminalpolitikommission i Wien samt af den internationale politikonference i USA. I sidstnævnte egenskab deltog han 1933 i et møde i Chicago hvor han valgtes til vicepræsident i The International World Police. Under hjemrejsen ramtes han af et hjerteanfald som medførte døden.

Familie

Forældre: lejetjener, senere bankbud Hendrik M. (1840-1920) og Karen Augusta Jacobsen (1839-1926). Gift 18.2.1909 i Kbh. (Jac.) med Kamilla Hansine Jensen, født 24.11.1877 i Kbh. (Helligg.), død 25.7.1952 sst. (Østervold), d. af restauratør og husejer Lars Peter J. (1850-1935) og Ane Kirstine Hansen (1848-1925).

Udnævnelser

R. 1917. DM. 1922.

Ikonografi

Mindesmærke på graven 1934. Foto.

Bibliografi

Nord. kriminaltekn. t., Sth. 1933 113f. N. C. h[afn] i Brandfare og brandværn XIII, s.å. 132f. Kriminalpolitibi., s.å. nr. 16. Berl. tid. 5.8.1933. Politiken s.d. K. Begstrup-Hansen i Politiet, okt. 1961. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig