Valdemar Hoskiær, Otto Valdemar Hoskiær, 25.6.1829-23.6.1895, officer, idrætsorganisator. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Holmens). Med en kort afbrydelse ved deltagelse i krigen 1850 gennemgik H. 1848–53 den militære højskole, blev 1850 sekondløjtnant à la suite (anc. fra 1848), 1853 premierløjtnant i ingeniørkorpset, var 1858–61 ansat i Fredericia og deltog i fæstningens forstærkning, navnlig anlægget af den forskansede lejr. Afbrudt af kortvarig deltagelse i krigen 1864 arbejdede han 1862–64 ved bygningen af jernbanen Kbh.-Helsingør. 1864 blev han kar. kaptajn og s.å. kaptajn II, ved hærloven 1867 kaptajn. Som ansat ved Store nordiske Telegrafselskab var han uden for nummer 1871–76 og foretog lange rejser med ophold i England, Grækenland, Tyrkiet, Kina osv. der gav ham stof til adskillige rejsebeskrivelser. 1876 blev han medlem af selskabets bestyrelse, gik i nummer og var adjudant hos kongen til 1879, blev 1880 oberst og bataljonchef i korpset og derefter ansat ved ingeniørregimentets stab og var endelig 1884–90, da han tog sin afsked, chef for regimentet. 1878 havde han været udsendt til den russisktyrkiske krigsskueplads navnlig for at følge angrebet på Plevna (Pieven) og har udarbejdet beretning herom, hvoraf en del er trykt (Et Besøg i Grækenland, Ægypten og Tyrkiet, 1879; Reise i China, Japan og Indien, 1880; Besøg i Spanien og Portugal, 1889). – H. var en i høj grad initiativrig personlighed med vidtspændende interesser; en elskværdig, elegant, fintdannet verdensmand hvis åndelige horisont strakte sig betydeligt ud over det almindelige. Oprettelsen af den tekniske forening 1877 skyldtes hans initiativ; han var dens første viceformand, fra 1881 dens formand; han var medlem af bestyrelserne i flere betydelige tekniske foretagender, medlem af forretningsudvalget og formand for maskinudvalget ved den store udstilling i Kbh. 1888; fra 1891 formand i Kunstforeningen. Ved iagttagelser under de mange rejser overbevistes han om idrættens betydning for ungdommen og derigennem for hele folket, og han blev en foregangsmand for idrætsbevægelsen på bred basis og viste den stor og varig interesse; 1866 oprettede han den første kricketklub, Den københavnske boldspilklub, her i landet, n.å. den første roklub, medvirkede ved oprettelsen 1877 af Kbh.s gymnastikforening. H. gav også stødet til tennisspillets indførelse i Danmark, idet han 1880 fik udsendt reglerne for dette spil. Ved testamentarisk disposition skænkede han et legat på 20 000 kr. til fremme af legemsøvelser. Han var forfatter til en lang række artikler og, delvis anonymt udgivne, skrifter, bl.a. af teknisk og sportsligt indhold.

Familie

Forældre: varemægler Frederik H. (1790–1867) og Marie Christiane Hennine Lund (1800–86). Ugift.

Udnævnelser

R. 1864. DM. 1878. K.2 1888. K.1 1890.

Ikonografi

Tegn. fra ca. 1864 (Kgl. bibl.). To træsnit 1888 efter samme foto, det ene af G. Pauli. Relief på gravstenen.

Bibliografi

Stamtvl. over familien H., 1889 9 12. Généalogie de la famille H., 1893. Th. Hauch-Fausbøll: Slægthåndbogen, 1900 424f. V. E. Tychsen: Fortifikationsetaterne og ingeniørkorpset 1684–1884, 1884. Søndagsposten 6.5.1888. Militært t.. 1895 322f. Berl. tid. 24.6.s.å. Idræt, 27.6.s.å. III. tid. 7.7.s.å.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig