Verner Goldschmidt, 14.9.1916-28.8.1982, sociolog. Født i Kbh. (Solbjerg), død i Søllerød, begravet sst. Efter studentereksamen 1936 (privat dimitteret fra Akad. kursus) studerede G. jura i København og i Sverige hvor han 1944 tog dansk juridisk embedseksamen. 1945–47 var han som politifuldmægtig beskæftiget med landssvigersager. 1947 ansattes han i Grønlands styrelse (senere Grønlandsdepartementet) hvor han de følgende år væsentligt arbejdede med forskningsopgaver. 1951-54 var han, med orlov fra departementet, universitetsadjunkt ved Århus univ. Han forelæste der over retssociologi og arbejdede på en afhandling om Retlig adfærd, der 1957 skaffede ham universitetets juridiske doktorgrad. Sommeren 1954 var han konstitueret landsdommer i Grønland, 1956 udnævntes G. til ekspeditionssekr. i ministeriet for Grønland og 1959 til forskningsleder i Socialforskningsinstituttet, men fungerede som udlånt til udvalget for samfundsforskning i Grønland som han var medlem af fra 1955 og hvis forskningsarbejde han ledede. 1962-64 var G. docent i sociologi ved Handelshøjskolen. 1964 blev han kaldet til det nyoprettede første professorat i kultursociologi ved Kbh.s univ. Med orlov fra professoratet har han virket som leder af forskellige forskningsprojekter i Grønland og uden for Danmarks grænser ligesom han har været gæsteprofessor i Montreal (1974, 1975) og ved Centret for tværfaglige studier, Handelshøjskolen i Kbh. 1976-77. 1.10.1977 blev han professor i samfundsfag ved Danmarks tekniske højskole hvor han arbejder med udbygning af ingeniøruddannelsen i samfundsvidenskabelig retning og med forskning over teknologiens samfundsmæssige relationer.

Sammen med sin daværende hustru Agnethe Weis Bentzon og den senere rigsadvokat Per Lindegaard udgjorde G. 1948-49 den såkaldte juridiske ekspedition der studerede retsbevidstheden hos den grønlandske befolkning med henblik på udformningen af den kriminallov for Grønland der vedtoges 1954 (se "Betænkning for den juridiske ekspedition til Grønland 1948-50" I-VI, 1950 samt artikler om ekspeditionen og loven fx i Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab 1950 & 1954 og Acta sociologica 1, 1956) og som repræsenterer et forsøg på at forene moderne retsgrundsætninger med grønlandsk retskultur. G. har senere foretaget efterundersøgelser over lovens virkning (Kriminalloven og de vestgrønlandske samfund I–11, 1962 og (sm.m. G. Chemnitz): Samfund og kriminalitet i grønlandske byområder, 1976) og har i øvrigt beskæftiget sig med og skrevet om mange andre sider af samfundsudviklingen i Grønland (se radiogrundbogen Grønland i udvikling, red. af G. sm.m. G. Chemnitz, 1964). I sin doktorafhandling giver han ud fra grønlandsk materiale en beskrivelse af retshåndhævende myndigheders adfærd som reguleret af forskellige normsæt. Hertil slutter sig den senere afhandling Primary sanction behaviour (Acta sociologica 10, 1966) hvori betydningen af hvordan de retsmyndigheder der har direkte kontakt med befolkningen reagerer på forskellige former for adfærd fremhæves, og talrige andre retssociologiske artikler. Som andre retssociologer har G. interesseret sig for sociale konflikter, deres forebyggelse og løsning. Hovedværket her er hans undersøgelse af FNs fredsbevarende styrke på Cypern udført 1966, 1969 og 1971 (Konflikt uden vold, 1974). Begrebet konflikt står også i centrum for hans kultursociologiske arbejder: mødet mellem forskellige kulturer (europæisk – eskimoisk i Grønland) indebærer konfliktmuligheder. Hertil kan også regnes hans undersøgelse af dansk ulandsbistand ved frivillige i Østafrika. (G. m.fl.: Dansk frivillig bistand. En analyse af målsætninger og praksis, 1-2, 1971). Til G.s forfatterskab hører desuden populære fremstillinger af sociologien (Gruppe og samfund, 1962, 2. udg. 1969; Sociologi (i Samfundsfag for gymnasiet og HF I, 1973) og af emner fra socialpsykologien som han var beskikket lærer i ved psykologistudiet ved Kbh.s univ. 1957-64. I Samfundsmennesket, 1964 (Søndagsuniversitetet, 44) gør han rede for samfundsvidenskabernes arbejde og menneskesyn. Endelig har han deltaget i den offentlige debat med avisartikler o.l. bl.a. om universitetsforhold og om aktuelle samfundsproblemer (se fx hans bidrag til radiogrundbogen Samfund og samvær, 1968 som han redigerede sm.m. B. Haugaard Jeppesen).

Familie

Forældre: kunsthistoriker, maler Ernst G. (1879-1959) og Karen Cosman Levysohn (1888-1951). Gift 1. gang 8.5.1940 i Gentofte med professor, dr.jur. Agnethe Weis Bentzon, født 12.4.1918 i Hellerup (gift 2. gang 1963 med professor Niels Torben Agersnap, født 1922), d. af højesteretspræsident A. Drachmann B. (1887-1960) og Eva i. Weis (født 1890). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 29.12.1960 i Bergen med lektor, cand.philol. Gerd Amalie Johanne Svarstad, født 5.12.1928 i Bergen, d. af oberstløjtnant Isak S. (1896-1972) og Lisa Klokk (1891-1964).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Bibliografi i Hanne Abrahams: Et instilut og dets forskn., 1978 63-66. – Selvbiografi i Acta jutlandica XXIX, 1957 144f. – Årbog for Kbh.s univ. 1963-64 117-21.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig