Victor Krohn, Viggo Henrik Victor Krohn, 2.12.1859-17.7.1946, underofficer, forfatter. Født i Kbh. (Slotsk.), død på Frbg., urne på Bispebjerg kgd. K. blev 1880 menig i fodfolket, 1882 sergent, 1899 oversergent, afskediget 1906 efter ansøgning og ansat som skriver i indenrigsministeriet, hvorfra han pensioneredes 1930. Han var hele sin militære tjenestetid knyttet til Kastellet – deraf hans indgående kendskab og store kærlighed til denne ejendommelige soldaterby. Han satte sig tidligt det mål at gøre sit til socialt at højne den danske underofficersstand og har også haft betingelser for at virkeliggøre sine tanker og planer herom. 1891 stiftede han underofficerskvartetten Perpetua der i tidens løb under hans ledelse udviklede sig til at blive en forening, Kbh.s underofficersforening (senere Officiantforeningen) og var indtil 1902 dennes formand. Den vakte bevægelse måtte fra første færd kæmpe mod snæversind og gamle fordomme i visse officerskredse, men støttedes til gengæld af kredse uden for hæren, og den tog efterhånden en anden retning end den K. havde tænkt sig. Kort før sin afgang 1906 fik K., der var begyndt at interessere sig for Kastellets historie, af generalmajor C. F. Krabbe foræret dennes historiske optegnelser om dette militære anlæg. Det animerede K. til at fortsætte disse. Gennem en årrækkes flittigt og målbevidst arbejde indsamlede K. i arkiver og biblioteker et meget betydeligt materiale til Kastellets historie og udarbejdede på dette grundlag et antal solidt underbyggede og fornøjeligt skrevne afhandlinger om personelle og topografiske emner, knyttede til Kastellet og dets nærmeste omgivelser i bogform: Kastellets Volde og Udenværker, 1917, Fra Østerport til Store Vibenshus, 1923, Kastelskirken og dens Menighed 1664–1936, 1937, mens en række mindre dels er optaget i Historiske Meddelelser om København, dels spredt i dagspressen samt i soldaterbladet Kastellet. 1926 fuldendte han Kastellet Frederikshavns Fængselshistorie gennem 250 Aar (maskinskrevet i 100 ekspl.), 1933 en på et omfattende forarbejde grundet fremstilling af den danske hærs signaler, deres tekster og historie (trykt udg. 1933, suppl. 1935) og skrev i Tidsskrift for Søvæsen CVIII, 1937 Den danske Flaades Signaler, deres Tekster og Historie. – K. var en kundskabsrig, mangesidigt interesseret mand, altid parat til at yde oplysninger fra de specialer han beherskede. K. har ved sine arbejder bidraget til at udbrede kendskab til de sociale aspekter i militærhistorien med udgangspunkt i københavnsk historie.

Familie

Forældre: fhv. sognepræst i Nykirke ved Flensborg Johan Theodor Sophus K. (1823–65) og Ane Marie Elisabeth Truelsen (1823–1910). Gift 22.12.1884 i Kbh. (Cit.) med Augusta Marie Wilhelmine Fuglede, født 30.5.1859 i Kbh. (Frels.), død 24.7.1932 sst., d. af skibsfører Wilhelm Julius F. (1826–79) og Nielsine Selmer (1831–70).

Udnævnelser

DM. 1916. F.M.2. 1929. R. 1939.

Ikonografi

Mal. af H. Vedel, 1911 (hovedorganisationen for officerer af B-linjen i hæren). Foto.

Bibliografi

Hist. medd. om Kbh. 3.r.III, 1939 405–09 (bibliografi). – Chr. Bokkenheuser sst. 369–72 og sst. 4.r.I, 1947 121–24. J. Krøier og J. Hinge: Den danske underofficer, 1918–21. Militært t. CVIII, 1979 220–46. – Papirer i Rigsark. (Forsvarets ark.). – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig