Viggo Drewsen, 15.11.1830-8.11.1888, filosof. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Jac), begravet sst. (Garn.). D. blev student 1850 fra Borgerdydskolen på Christianshavn og studerede i nogle år jura men tog ingen embedseksamen. Efter en tid at have gjort tjeneste som volontør i toldvæsenet blev han 1859 assistent i finansministeriet. Han deltog som frivillig aspirant i krigen 1864 hvor han blev hårdt såret og taget til fange ved Dybbøl. Efter sin løsladelse blev han udnævnt til sekondløjtnant. 1866-70 var han kancellist i finansministeriet og derefter fuldmægtig sst. til 1873 da han ansattes som kontorchef i Livsforsikrings- og Forsørgelses-Anstalten af 1871 hvor han virkede til sin død, fra 1882 som formand i bestyrelsen. I sine to sidste år var han tillige medlem af direktionen for Sparekassen for Kbh. og Omegn. – D. beskæftigede sig en del med filosofiske studier, særlig vedrørende spørgsmålene om livsanskuelse og livsførelse. Erfaring og fornuft var for ham menneskets eneste vejledere under forsøget på at orientere sig i tilværelsen, og i klar erkendelse af at "der er sat en Grænse, ud over hvilken den menneskelige Viden ikke evner at nå, og at det derfor er ørkesløst at søge at overskride den", stillede han sig afvisende over for enhver form for metafysisk eller religiøs "forklaring". Gennem psykologiske og udviklingsteoretiske overvejelser førtes han til den teori at individet kun finder fuld tilfredsstillelse for sin trang til selvhævdelse ("selv-trang") og hengivelse ("Slægts-trang") i et på "sand" elskov grundet ægteskab hvor de to i den gensidige kærlighed finder slægtens bekræftelse og anerkendelse af deres individualitet. Da ægteskabet er gyldigt alene i kraft af elskovens "Sandhed", "kan (det) undvære både Kirken og Staten og Naboers og Genboers Sanktion". Sine tanker offentliggjorde han anonymt i En Livsanskuelse, grundet paa Elskov, 1881, Forholdet mellem Mand og Kvinde, belyst gennem Udviklings-Hypothesen, 1884 og Grænser for Kønsfriheden. Uddrag af et ufærdigt Arbejde, 1888 samt i to artikler i "Tilskueren" 1885, Om en Reaktion mod den moderne Stræben efter større sexuel Sædelighed, rettet mod en artikel af Georg Brandes (sst. jan.) og, efter Brandes' replik Martin Luther om Coelibat og Ægteskab, Svar til Dr. G. Brandes.

Familie

Forældre: auditør, senere justitiarius og konferensråd Adolph D. (1803-85) og Ingeborg N. Collin (1804-77). Gift 3.10.1872 i Gentofte (Trin.) med Henriette Louise Collin, født 20.2.1839 i Kbh. (Trin.), død 6.12.1920 sst., d. af auskultant, senere departementsdirektør og etatsråd Edvard C. (1808-86) og Henriette O. Thyberg (1813-94).

Ikonografi

Tegning af Otto Bache. Avistegn. sign. Per. Træsnit 1892.

Bibliografi

H. Høffding i Ude og hjemme 10.4.1881. Samme i III. tid. 2.12.1888. H. S. Vodskov: Spredte studier, 1884 57-65. Politiken 9.11.1888. De statsgaranterede livsforsikrings-anstalter. Festskr., 1892 251f 366. G. Brandes: Levned III, 1908 122 144. Johanne Luise Heiberg og Andreas Frederik Krieger. En saml. breve I, 1914 266 370. – Breve i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig