Viggo Hansen, Viggo Olav Hansen, 9.8.1913-22.3.1989, professor i kulturgeografi. Født i Ollerup. H. blev student 1932 (Svendborg) hvorefter han studerede naturhistorie og geografi ved Kbh.s univ. og blev cand.mag. 1938. Fra 1941 har han virket ved geografisk laboratorium, først som medhjælper, fra 1952 som amanuensis og fra 1958 som afdelingsleder. 1964 blev han dr.phil. på afhandlingen Landskab og bebyggelse i Vendsyssel, og 1966 fik han professoratet i kulturgeografi. – I geografisk institut har H. haft ansvaret for biblioteket og billedarkivet, og han har siden 1957 repræsenteret geografien ved det af kunstakademiet og Danmarks tekniske højskole oprettede fælles byplankursus. Han har været gæsteforelæser ved engelske universiteter 1973-74 og flere gange ved Lunds univ. og har endvidere foretaget studierejser til Schweiz (1947), Portugal (1949), Frankrig (1954) og England (1957 og -64). H.s videnskabelige produktion, som for størstedelen er publiceret i Geografisk Tidsskrift, omfatter især emner inden for historisk bebyggelsesgeografi. Østjylland – en geografisk provins, 1943 er et forsøg på at gennemføre en regional inddeling af det sydøstlige Jylland, mens Tre østhimmerlandske sogne, 1946-47 er en analyse af bebyggelses- og befolkningsudviklingen udarbejdet på grundlag af studier af topografien og den postglaciale landskabsudvikling i disse egne. Sandflugten i Thy og dens indflydelse på kulturlandskabet, 1957 beskriver klitterrænet. H. har med Some characteristics of a growing suburban region, 1960 givet en fremstilling på grundlag af målebordsblade, betænkninger og statistik af bebyggelsens spredning til terrænet vest for Kbh., idet der redegøres for de momenter der bestemmer industrialiseringen og befolkningsudviklingen.

Disputatsen blev til i fortsættelse af de to arbejder: Træk af Vendsyssels ældre bebyggelsesgeografi, 1949, en undersøgelse af hvorvidt visse endelser på landsbynavne (-um, -inge, -lev osv.) har relation til bestemte landskabsformer i Vendsyssel, og Vore landsbyers alder og struktur, 1959 som belyser sider af den gamle danske landsbys funktion. Et hovedresultat af den egentlige doktorafhandling er at man må opgive den almindeligt udbredte opfattelse at størstedelen af vore ældste landsbyer skulle have indtaget samme plads i terrænet måske et par tusind år tilbage i tiden. Han gør det klart at landsbyerne i Vendsyssel først har fået deres endelige form i ret sen tid. I Den rurale by, 1965 behandles de bymæssige bebyggelsers opståen og geografiske udbredelse. – Udover disse rent videnskabelige afhandlinger har H. i 5. udg. af Trap forfattet sognebeskrivelserne (med undtagelse af Bornholm, Ribe amt og Sønderjylland). Af hans betydelige populærvidenskabelige forfatterskab bør nævnes Indien. Folk og Erhverv, 1946 og Gummi, 1948.

H. har som professor været tilknyttet laboratoriet for bebyggelsesgeografi, bygeografi og fysisk planlægning. Han har foretaget studier over agrare systemer i 1600-tallet samt undersøgelser i forbindelse med Det nordiske ødegårdsprojekt. I den seneste publikation The pre-industrial city of Denmark, 1976 behandles gadenettet i Assens og Fåborg hvis mønster peger på en planlæggende myndighed som her skimtes bag den rumlige, økonomiske og sociale opdeling af byerne (segration) der kan påvises gennem skatteregistre fra slutningen af 1600-tallet. H. har desuden skrevet Danmarks kulturgeografi, 1965 (3. udg. 1974) og Dansk bebyggelsesgeografi i Danmarks Natur 9, 1970. Endvidere har H. været medlem af Folkeuniversitetsforeningen 1953-78 (programudv. 1962-78). H. var medlem af Danmarks naturfrednings videnskabelige udvalg og af European Conference for the Study of the Rural Landscape.

Familie

Forældre: snedker Rasmus Peder H. (1877-1952) og Karoline Christensen (1879-1957). Gift 6.7.1966 i Skive med bogholder Tove Margrethe Jochumsen, f. Overgaard, født 25.3.1922 i Lihme, d. af gårdejer Søren O. (1888-1966) og lærer Margrethe Mikkelsen (1888-1975).

Udnævnelser

R. 1974.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1964 133f – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig