Viggo Såby

Viggo Såby, Viggo Alfred Emil Såby, ved dåben Saabye, 29.10.1835-29.1.1898, filolog. Født i Snurom, Haurum sg, død på Oringe, begravet sst. S. var først ved boghandelen; han blev student 1857 fra Århus. Efter nogen tid at have studeret teologi og filosofi måtte han afbryde sine studier og tage plads som huslærer, først hos præsten Johannes Kok i Burkal hvor han foruden botanik, som han siden stadig dyrkede, kom til at interessere sig for det danske sprog der blev hans hovedstudium. I nogle år arbejdede han på Videnskabernes Selskabs danske ordbog og blev 1883 docent i dansk sprog ved universitetet. Hans omhyggeligt udarbejdede diktatforelæsninger over de gamle love og dansk lydlære mindedes længe, men efter få år blev hans virksomhed afbrudt ved sygdom. Allerede i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1872 kom hans afhandling Om sprogformen i de sællandske love hvori han nærmere begrundede J. H. Bredsdorffs tanke at allerede lovsproget som vi kender det hvilede på tradition, og påviste forskelle mellem de gamle lovteksters sprog. I Universitetsjubilæets danske samfunds Blandinger I, 1881–87 gav han den første danske fremstilling af analogiens betydning for sprogets forandring. En vis uvilje mod islandsk overvægt i det nordiske sprogstudium knyttede ham til Universitetsjubilæets danske samfund, og for dette udgav han den gammeldanske lægebog i "Det arnamagnæanske Håndskrift, Nr. 187 i Oktav" (1886), aftrykt med største nøjagtighed og med fuldstændig ordbog; han forberedte også en udgave af det stockholmske Harpestreng-håndskrift, men nåede ikke langt dermed. Mest kendt er han som udgiver af den ministerielle retskrivningsordbog (1891); de etymologiske bemærkninger i "Saabys ordbog", som øgedes i senere udgaver (ved P. K. Thorsen), var virkelig af værdi, men selve ordbogens retskrivning stemte ikke med S.s ideer som han bl.a. har fremsat i Store og små bogstaver, 1888 (optrykt i Dania VII, 1900).

Familie

Forældre: godsforvalter på Frijsenborg, sagfører Hans Erik Colding Saabye (1788–1861) og Sophie Elisabeth Pedersen (1798–1865). Gift 6.6.1884 i Kbh. (Stef.) med Caroline Kirstine Elisabeth Bentzen, født 4.2.1852 i Kbh. (Holmens), død 8.5.1900 på Frbg., d. af sergent, senere overbetjent i søetaten Jacob Vilhelm B. (ca. 1805–61) og Ingeborg Kirstine Bager (1812–93). – Bror til Harald Saabye.

Bibliografi

Marie Bjerrum m.fl.: Univ.jubilæets da. samf. 100 år, 1979 = Univ.jubilæets da. samf.s skr. CCCCLXXVI. - Breve til S. i Kgl. bibl.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig