Viggo Westergaard, Niels Viggo Westergaard, 2.7.1849-2.11.1926, ingeniør, vandbygningsdirektør. Født i Kbh. (Frue), død på Frbg., begravet i Kbh. (Ass.). W. blev student 1868 fra Metropolitanskolen, tog n.å. Filosofikum og polyteknisk adgangseksamen og blev 1875 cand.polyt. i ingeniørfaget. Efter eksamen blev han assisterende ingeniør ved digebygningen på Lolland. 1876 blev han assisterende ingeniør ved udvidelsen af Nakskov havn. Fra 1880 var han beskæftiget ved forskellige kommunale havnearbejder; 1881 blev han ansat i vandbygningsvæsenet og blev beskæftiget som assisterende ingeniør ved udvidelsen af Helsingør havn. 1882 forflyttedes han til en tilsvarende stilling ved Esbjerg havn. 1884 ansattes han som ingeniør i vandbygningsvæsenet og havneingeniør i Esbjerg. Han var konstitueret til 1899. I denne stilling, der 1905 ændredes til en ingeniørstilling af I. grad, ledede W. havnens udvikling og fik herigennem ikke ringe betydning også for byens. 1898-1905 var han desuden medlem af byrådet og fra 1899 formand for havnerådet for Esbjerg havn. Da C. Otterstrøm 1906, under den bitre kamp om Ringkøbing fjords udløb, af politiske grunde afgik som vandbygningsdirektør, blev W. hans efterfølger. I politisk henseende var det ikke nogen let stilling W. gik ind til, men han havde en vis evne til at klare en vanskelig situation ved sin morsomme facon og ikke mindst ved en udstrakt og kyndig brug af Holberg-citater, og hans tid som vandbygningsdirektør blev da også præget af en række ikke ubetydelige arbejder. Han vedblev at have overtilsynet med Esbjerg havn hvor der udførtes vigtige arbejder, og med Frederikshavns og Helsingørs havne, og han administrerede statshavne som Skagen, Anholt og Hammerhavnen på Bornholm. På Vestkysten udførtes en række kystsikringsarbejder og ved Thyborøn havn, Hvide Sande, Vorupør og Hanstholm større arbejder. Jævnsides med sin embedsgerning har W. udført et ikke ubetydeligt arbejde i kommissioner o.l. 1907 blev han opmand i taksationskommissionerne vedrørende afståelse af grunde til vandanlæg efter loven af 23.4.1897 og til vandaflednings- og kloakanlæg efter loven af 30.11.1857. 1910-15 var han medlem af bestyrelsen for Dansk ingeniørforening, 1914 blev han formand for den af ministeriet for offentlige arbejder nedsatte fiskerihavnskommission. Han var endvidere medlem af samtlige de kommissioner vedrørende vandkraftanlæg der nedsattes da spørgsmålet om bevilling til bygningen af anlæggene ved Gudenå, Bygholm, Harte m.fl. i henhold til lovene af 20.3. og 25.5.1918 blev aktuelle.

Familie

Forældre: professor N. L. W. (1815-78) og Christiane F. O. O. Ryge (1819-56). Gift 18.12.1885 i Kbh. (Cit.) med Ingeborg Elise Karen Lutken Janssen, født 18.3.1858 i Vestermølle ved Skanderborg, død 27.6.1943 i Kbh. (gift 1. gang 1881 med kaptajn Alfred Harald Valdemar Thestrup, 1838-82), d. af landmand, senere hovedkasserer i De danske våbenbrødre Conrad Ludvig Theodor J. (1825-90) og Caroline Elise Margrethe Albinus (1827-1917). – Bror til Harald W.

Udnævnelser

R. 1893. DM. 1912. K.2 1920.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Nationaltid. aften 1.7.1919. C. Bech i Ingeniøren XXIX, 1920 229; samme sst. XXXV, 1926 561. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig