Vilhelm Bang, Heinrich Vilhelm Theodor Falkenberg Bang, 21.3.1843-19.3.1910, præst, historisk forfatter. Født i Horsens, død i Kbh., begravet i Kirke Hvalsø. B. blev student 1862 fra Horsens, cand. teol. 1869, kst. førstelærer ved Borgerskolen i Store Heddinge 1871, s.å. sognepræst og skolelærer på Omø, 1876 sognepræst i Føvling og Holsted og 1891 i Kirke Hvalsø og Særløse, fra hvilket embede han tog sin afsked 1908. Allerede i sin ungdom havde B. med iver kastet sig over historiske studier, og han udfoldede livet igennem en omfattende, meget spredt, forfattervirksomhed omhandlende Danmarks kirke- og kulturhistorie. Foruden en stor mængde artikler i dagblade og tidsskrifter har han udgivet både større afhandlinger og selvstændige skrifter, hvoriblandt især bør fremhæves Den danske Kirkes Historie i Kristjan den tredjes Tid, 1890, Præstegaardsliv i Danmark og Norge i Tidsrummet fra Reformationen til det syttende Aarhundredes Slutning, 1891, Latinskoleliv og Studenterliv (som indledning til sidstnævnte skrift), 1892, Den danske Kirkes Historie i Tiden fra 1559 til 1699, 1896 samt Hexevæsen og Hexeforfølgelser især i Danmark, 1896. Alle disse arbejder henvender sig i første række til en bredere læserkreds, og uden at bygge på meget dybtgående studier er de prægede af forfatterens livlige ånd, mangeartede kundskaber og sikre historiske instinkt. Derimod var streng kritik og finere teknik ikke B.s sag. – I Kirkehistoriske Samlinger og Samlinger til jydsk Historie og Topografi har B. på grundlag især af Jens Worms papirer i Horsens skolebibliotek og af den Ledreborgske håndskriftsamling udgivet en del ret værdifulde aktstykker og breve, og han omgikkes med planer om at skrive en dansk bispekrønike, men fik kun i bladartikler behandlet biskopperne i Sjællands, Fyns og Århus stifter. B. var desuden medarbejder ved C. F. Brickas Dansk biografisk Lexikon og 1888–1910 et virksomt og interesseret medlem af bestyrelsen for Det jydske historisk-topografiske selskab.

Familie

Forældre: fattigvæsensforstander, vicekonsul, købmand, brændevinsbrænder Jens Thykjer B. (1797–1866) og Lyna Emilie Mikisch (1809–74). Navnene Heinrich og Falkenberg efter bevilling af 8.3.1850. Gift 30.5.1871 i Kbh. (Trin.) med Camilla Vilhelmine Agathe Lassen, født 18.4.1845 i Haderslev, død 8.10.1934 i Kbh., d. af borgmester i Haderslev, senere overpræsident G. L. (1801–54) og Corinne S. Bartholin (1810–48). – Far til Gustav B. og Immanuel B.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Th. Hauch-Fausbøll og M. Grohshennig: Danmarks præstehist. 1884–1911 I, 1912–14 430f. A. Heise i Saml. til jysk hist. og topogr. 3.r.VI, 1908–10 419–24 (med bibliografi).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig