Vilhelm Benzon, Frederik Vilhelm Casper Benzon, 7.5.1791-24.1.1832, amtmand, genealog. Født i Køge, død i Burg på Femern, begravet sst. B. blev student fra det Schouboeske institut i Kbh. 1809, udnævntes til hofjunker 1810, tog juridisk embedseksamen 1812, forfremmedes s. å. til kammerjunker og gjorde derpå tjeneste som auskultant først i Danske kancelli, fra 1814 i rentekammeret idet han 1815 tillige fik bestalling som forst- og jagtjunker. Han udnævntes 1823 til amtmand og landfoged på Femern, overtog efter faderens død omtrent samtidig godset Caden i nærheden af Hamburg men blev allerede 1830 afskediget på grund af svaghed. Stærkt genealogisk interesseret blev han 1813 optaget i Det kongelige danske selskab for fædrelandets historie og sprog der få år før var blevet forenet med Det kongelige genealogisk-heraldiske selskab. Han blev selskabets sekretær og arkivar 1817 og var tillige kasserer 1818–22. Sammen med Abraham Kall udarbejdede han det 1814 udkomne slutningshæfte af Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne og offentliggjorde flere bidrag i "Magazin til den danske Adels Historie", bl.a. tillæg til samme leksikon indtil udgangen af 1822, meddelelser om anevåbeners anbringelse og om danske majorater. Hans hovedværk, de såkaldte B.ske Stamtavler omfattende den danske adel 1660–1820, i fem håndskrevne foliobind (Rigsarkivet) har været af overordentlig stor betydning. Skønt de i mange henseender må betragtes som genealogiske skitser er de udarbejdet med så stor flid og nøjagtighed at de skønt uden kildehenvisninger dog selv må gælde for en god kilde. De kan ikke betragtes som afsluttede idet B.s udnævnelse til amtmand afbrød hans genealogiske virksomhed.

Familie

Forældre: sekondløjtnant, senere major, kammerjunker Lars B. til Caden (1765–1823, sep. 1798, gift 2. gang 1803 med Margrethe Øllegaard Dorethea Rumohr, 1774–1856) og Cathrine Hedevig Fabritius de Tengnagel (1768–1850, gift 2. gang 1803 med sin fætter, kommandørkaptajn Frederik Carl Fabritius de Tengnagel, 1762–1824). Gift 24.3.1824 i Kbh. (Fred. ty.) med Emilie Henriette Massmann, født 6. 2.1798 i Kbh. (Fred. ty.), død 25.5.1864 i Pinneberg, d. af sognepræst'N. H. M. (1766–1816) og Dorothea v. Essen (1775–1851).

Ikonografi

Mal. af Eckersberg, 1820.

Bibliografi

Th. Hauch-Fausbøll: Stamtvl. over den adelige slægt Benzon, 1914 11. E. C. Werlauff: Det kgl. da. selskab for fædrelandets hist. og sprog, 1847 22 lf.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig