Vilhelm Jøhnke, Vilhelm Carl Andreas Jøhnke, 12.9.1861-10.2.1934, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Vestre). J. blev kadet 1878, sekondløjtnant 1882, premierløjtnant 1884, kaptajn 1899, kommandør 1910 og kontreadmiral 1918. Straks efter sin udnævnelse til officer var han 1882–83 med fregatten Sjælland i Vestindien og 1885–86 med fregatten Fyen i Middelhavet. 1886–96 var J. til tjeneste ved søminekorpsets 2. afdeling og i samme tid jævnlig chef for torpedobåde. 1896–97 var han med Fyen i Vestindien, 1897–99 chef for fiskeriinspektionen inden for Skagen og 1899 næstkommanderende i korvetten Dagmar (kadetskib). S.å. vendte han tilbage til søminekorpset som chef for dettes 2. afdeling og blev samtidig ansat som lærer på kadetskolen og fra 1903–07 på officerskolen i søminelære. I forbindelse hermed var han 1902 og -03 chef for torpedobåds-flotillen i eskadren, 1905 næstkommanderende i panserskibet Olfert Fischer, 1906, -09 og -10 stabschef i eskadren og 1908 chef for inspektionsskibet Islands Falk til Island. 1909–11 var J. chef for flådens stab hvor han gjorde et stort arbejde ved gennemførelsen af de forandringer der var en følge af søværnsloven af 1909, således indførelsen af undervandsbåde og fly. Efter et togt som chef for panserskibet Herluf Trolle i eskadren 1911 udnævntes han s.å. til direktør for marineministeriet. Han forblev i denne stilling til sin afgang fra søværnet 1923 og var en fortrinlig hjælper for de forskellige forsvarsministre under og efter første verdenskrig. Ved sin elskværdige og friske fremtræden, sit lune og sine gode kundskaber var han i disse år marinen og dets personel en god mand der havde en sjælden evne til at forhandle med andre myndigheder. Ved opnået aldersgrænse trak han sig tilbage, men der blev straks lagt beslag på ham på anden måde. 1924–28 var han en særdeles repræsentativ formand for Kgl. dansk yachtklub, 1926–33 formand i Foreningen til søfartens fremme og i Dansk luftfartsselskab. 1927 medlem af søfarts-rådet.

Familie

Forældre: løjtnant, senere viceadmiral Ferdinand J. (1837–1908) og Julie S. A. Reitzel (1830–1905). Gift 14.3.1889 i Kbh. (Holmens) med Ellen Louise Johanne Sophie Ballin, født 18.2.1869 i Kbh. (Frbg.), død 10.10.1949 på Frbg., d. af cand.polit., grosserer Alexander Carl Frantz B. (1839–76) og Henriette Louise Ophelia Richter (1842–1912, gift 2. gang 1880 med grosserer Albert Thorvald Hindenburg, 1839–1906).

Udnævnelser

R. 1902. DM. 1909. K.2 1912. K.1 1918 S.K. 1923.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Flåden under første verdenskrig. O. Kofoed-Hansens og V. J.s optegn., udg. Tage Kaarsted, 1976 171–232. -III. tid. 15.11.1912. Politiken 13.4.1918, 10.1.1920 og 12.9.1921. Th. Topsøe-Jensen i Tidsskr. for søvæsen, 1934 132–35. Henri Konow: Erindr. II, 1967. – Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig