Vilhelm Prior, Hans Vilhelm Eller Prior, 10.4.1835-20.5.1910, boghandler. Født i Mølgård, Vandborg sg, død i Kbh., begravet sst. (Ass.). Som adskillige af de boghandlere der etablerede sig i Kbh. i midten af 1800-årene var P. af præsteslægt. Han blev født i et sogn en milsvej vest for Lemvig og fik sin første undervisning hjemme og i en efter forholdene udmærket landsbyskole. 1846 blev han og hans lidt ældre bror i uddannelsesøjemed sendt til Kbh. hvor de fik deres hjem hos skolemanden H. E. Melchior og gik i dennes skole. 1850 blev P. lærling i J. H. Bings etablissement og kom her til at beskæftige sig med bøgerne, men sin egentlige faglige uddannelse erhvervede han 1855-59 i udlandet. Han var vel rustet, da han efter hjemkomsten 1859 for lånt kapital etablerede sig Købmagergade 48 hvor han efter en trang begyndelse oparbejdede en solid virksomhed omfattende boglade, forlag hvis styrke var et antal udbredte skolebøger, samt kommissionsforretning for udenbys, ikke mindst norske boghandlere. Da denne for boghandelen særlige erhvervsgren 1894 centraliseredes i en fælles kommissionsanstalt, var P. den eneste der ikke lod sin kommissionsforretning opgå i anstalten. 1875 fik hans firma under rummeligere forhold sit blivende sted i hjørneejendommen Købmagergade 52. 1876 udnævntes P. til græsk, 1906 til dansk hofboghandler. Han var fra 1863 medlem af Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, i hvis arbejde han interesseret men ikke uden gnidninger tog del. Han omtales som brysk og kantet af væsen, men var påskønnet af mennesker der kendte ham godt. 1900 optog P. sin veluddannede søn Aage Prior, født 14.11.1866, død 3.2.1936, som medejer af firmaet, fra 1910 eneejer. Han, der ligesom faderen var en udpræget karakter med egne meninger, desuden kunstnerisk begavet, drev virksomheden videre i det gamle spor. Som forlægger gjorde han sig 1931 bemærket ved at udgive Nis Petersens succesroman Sandalmagernes Gade og vedligeholdt i nogle år forbindelsen med ham. 1910-15 var han leder af Boghandlerforeningens kautionsudvalg, og han tog initiativet til et 1918 oprettet særligt kautionsfond der har været mange boghandlere til nytte i deres forhold til Gyldendal. 1912 deltog han med offervillighed og betydelig arbejdsindsats i starten af dagbladet Hovedstaden; han var filantropisk interesseret. Efter hans død overgik forretningen til døtrene Anna Prior (1897-1963) og Estrid Prior (født 1899). Den blev nedlagt 1964, dog videreførtes det siden 1919 dyrkede speciale med artikler for dukketeatre under navnet Prior, men det er nu på fremmede hænder. - Broderen Daniel Christian Prior, født 8.5.1834, død 31.1.1925, blev student 1854, cand.teol. 1860, kateket ved Holmens kirke 1863 og 1876-1917 1. residerende kapellan ved Frue kirke i Kbh. 1875-1910 var han førstesekretær, senere formand for Foreningen til evangeliets forkyndelse for nordiske søfolk i fremmede havne og redigerede dens blad Havnen. Også for missionen i Grønland virkede han. Han udgav festskrift 1885 i anledning af Asylselskabets 50 år og 1892 i anledning af Sømandsmissionens 25 år. R. 1883. DM. 1898. K.2 1909.

Familie

Forældre: kapellan i Hundstrup, senere sognepræst i Nors og Tved Andreas Peter P. (1805-97, gift 2. gang 1871 med Torbine Stenbrygger, 1837-1915) og Hansine Vilhelmine Eller (1809-69). Gift 14.8.1864 i Hansted med Anna Maria Wørmer, født 13.2.1844 i Hanstholm, død 13.8.1890 i Kbh. (Johs.), d. af fyrinspektør, senere krigsråd Heinrich Julius W. (1805-76) og Aurelia Katrine Gesner (1811-82).

Udnævnelser

R. 1909.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Nord. boghandlertid. 16.5.1884, 19.5.1909 og 26.5.1910. Bertel Ludvigsen i Dansk boghandlertid. 22.4.1927. Chr. Kønig sst. 18.5.1934. Michael H. Jensen sst. 7.2.1936 (om Aage Prior). K[nud] H. D[itlevsen] i Det danske bogmarked, 1959 352-54. O. H. Delbanco: Festskr. i anledn. af boghandlerforen.s halvhundredårsdag, 1887. A. Dolleris: Danm.s boghandlere, 1893 162f; 1906 277f; 1919 304-06. Axel Larsen ɔ: Aage Prior: Festskr. i anledn. af Vilh. Priors kgl. hofboghandels 50 års jubilæum, 1909. Arthur G. Hassø: Den danske boghandlerforen.s hist., 1937. Aleks. Frøland: Bøger, bogsalg, boghandlere omkr. 1875, 1969. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig