Villads Nielsen, 21.(23).10.1607-24.4.1681, præst. Født i Holstebro, død i Udbyneder, begravet i kirken sst. N. blev student 1627 og allerede 1629 sognepræst i Udbyneder og Kastbjerg i Århus stift hvor han blev til sin død. Fra 1646 var han tillige provst i Gerlev herred. N.s studieår og første præstetid var præget af den såkaldte bodsfromhedsretning der repræsenteret af mænd som H. P. Resen og Holger Rosenkrantz (1574-1642), J. D. Jersin og Jesper Brochmand (1585-1652) manede til religiøs selvbesindelse og alvorlig forbedring af det moralske liv. Denne retning påvirkede N. kendeligt både i hans sjælesørgergerning, bl.a. over for familierne Krag, Høg og Arenstorff, og i hans omfattende opbyggelige forfatterskab. I en række skrifter (udgivet 1651-82, 3. samlede udgave 1704) udlagde han bl.a. betydningen af trosartiklerne, sakramenterne, de ti bud og hustavlen. N.s Dyde- oc Lyde-Bog, Nøgelen til Guds Hierte, Himmerigis Barne-Moder, Kierlighedens Maaltid, Kierligheds Maaltids Gieste-Ræt o.a. var yndet læsning i datiden og genfindes atter og atter i samtidige (og lidt senere) bogoptegnelser. N. var på ingen måde original i sin tankegang, men som flere andre opbyggelses-forfattere af lignende art evnede han at give udtryk for tidens yndlingstanker i en letforståelig, tiltalende form. Skønt hans fremstilling ofte har karakter af et konglomerat af skriftsteder, formår han dog jævnlig at lægge en personlig farve over sin knappe, kernefulde stil der ikke sjældent oplives af fyndord og bogstavrim. I en stor del af N.s forfatterskab lyder der vækkelsestoner til det syndefulde folk og den slumrende kristenhed, og flere steder taler han indtrængende om det ansvar der er forbundet med præstegerningen. Som han selv følte byrden af sit kald kunne han ikke trættes af at formane sine medbrødre til at arbejde i frygt og bæven for de sjæle de skulle gøre regnskab for.

Familie

Forældre: sognepræst Niels Villadsen (død 1628). Gift 1. gang med Karen Nielsdatter. Gift 2. gang med Mette Christophersdatter Helsing, født 1637, død 1716, d. af sognepræst i Holbæk og Udby Christopher H. (død 1683).

Ikonografi

Posthumt stik. – Epitafium (Kastbjerg k., Gerlev hrd.).

Bibliografi

Poul Poulson: Catalogus sive recensio pastorum nomarchiarum dioceseos Aarhusiensis, 1727 12. Erik Pontoppidan: Marmora Danica II, 1741 159f. Hans de Hofman: Fundationer II, 1756 91-93. Richard Petersen: Thomas Kingo og hans samtid, 1887 112-14. Jørgen Lundbye: Kirkekampen i Danm. 1730-46, 1947 13f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig