Villum Berregaard

Villum Berregaard, 2.1.1717-1.12.1769, justitiarius i højesteret. Født på Antvorskov, død i Kbh. (Holmens), begravet i Thisted k. B., der var fætter til B. W. Luxdorph, blev 1736 hofjunker og s.å. kommitteret i kammerkollegiet, 1741 amtmand i Korsør og Antvorskov amter, 1751 deputeret i admiralitets- og kommissariatskollegiet, 1753 tillige assessor i højesteret og 1759 direktør for de fattiges væsen. 1763 blev han deputeret i økonomi- og kommercekollegiet, 1767 1. kommissarius i ekstraskattekommissionen. 1769 udnævntes han til justitiarius i højesteret. Han opførte 1766 Kølbygårds nu nedrevne hovedbygning. – Virkelig justitsråd 1739. Etatsråd 1745. Konferensråd 1749. Kammerherre s.å. Gehejmeråd 1767. – Hv. R. 1763. L'Union parfaite 1761.

Familie

Forældre: justitsråd, kammerherre, senere konferensråd Christian Frederik B. (1683–1750) til Kølbygård, Borreby m.m. og Jytte Worm (1683–1741). Gift 25.11.1749 i Slagelse med rigsgrevinde Beate Antonia Augusta af Reuss-Lobenstein, født 6.4.1723 i Halle, død 19.11.1797 i Slagelse, d. af Heinrich XXIII af R.-L. (1680–1723) og rigsfriherreinde Beate Henriette v. Söhlenthal (1696–1757).

Ikonografi

Mal. af G. Fuchs, 1769.

Bibliografi

Luxdorphs dagbøger, udg. Eiler Nystrøm, I, 1915. Th. Hauch-Fausbøll i Berl. tid. 30.1.1931.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig