Volmer Gyth, Volmer Leopold Undset Gyth, 17.6.1902-15.5.1965, officer. Født i Hellerup, død på Rigshosp., Kbh., begravet Søllerød kgd. G. blev student fra Birkerød 1922, aftjente sin værnepligt og gik derpå ind i en karriere i hæren, dels knyttet til livgarden hvor han 1939 var avanceret til kaptajn, dels fra 1934-36 som chef for motorordonnanskorpset. Af afgørende betydning blev det at han 1936-38 gennemgik officersskolens generalstabsklasse hvorefter han 1938-48 blev medlem af generalstabens efterretningssektion. – Da besættelsen kom, hørte G. til de officerer der ikke kunne affinde sig med kapitulationen, men var indstillet på at virke for de allieredes sag. I sommeren 1940 traf han redaktør Ebbe Munck og indgik med ham en aftale der skulle få vidtrækkende betydning. Munck ville etablere sig i Stockholm, og efterretningssektionen ville via ham formidle efterretningsstof til det britiske gesandtskab, udsmuglet i mikrofilm. Oversendelserne begyndte 1940 og blev opretholdt i stadig øget mængde til 29.8.1943. Herved kom G. og hans kolleger fra 1941 i kontakt med det britiske "Special Operations Executive", og trods friktioner mht. tempo og metode blev G. og hans kolleger tidlige medarbejdere for de faldskærmsfolk SOE begyndte at sende til Danmark. Men mens SOE tidligt satsede på udviklingen af sabotage, anså officererne udsmugling af efterretningsstof for så væsentligt, at de argumenterede imod en for tidlig sabotage. Som alternativ til SOE-planerne udviklede de en såkaldt P-plan, hemmelig forberedelse af hastemobilisering af uddannet mandskab i en krisesituation, tysk opløsning eller invasionskampe. I september forfægtede G. på rejse til Stockholm det danske synspunkt over for en officer fra det britiske efterretningsvæsen, og en overgang holdt man fra London igen'på de oprindelige sabotageplaner, indtil SOE fra foråret 1943 opgav sin tiltro til P-planen. Med 29.8.1943 opløstes hæren og dermed også efterretningssektionen. G. måtte flygte til Sverige efter en tysk opsnapning af en vigtig efterretningsmeddelelse, men han fik i Sverige lejlighed til at virke for en genetablering af sektionen på svensk grund samt til at deltage i de første drøftelser om erhvervelse af svenske våben og opstilling af en dansk brigade i Sverige. I oktober 1943 rejste han til London til forhandlinger med SOE om den danske hærs forhold til modstandsbevægelsen, og kom fra januar 1944 sammen med oberst V. L. Hvalkof til at repræsentere den danske hær over for britiske myndigheder. Fra 1944 blev han knyttet til den danske militærmission ved SHAEF. – Efter krigen blev G. adjudant hos Christian X og Frederik IX og derpå efter udnævnelse til oberst knyttet til planlægningsarbejdet under opbygningen af NATO. 1952 blev han chef for livgarden og fra 1955 chef for Frederik IXs adjudantstab. -Kammerjunker 1924. Kammerherre 1953.

Familie

Forældre: grosserer Vilhelm Adolf Leopold G. (1860-1929) og Kirstine (Kirsa) Halvora Undset (1864-1946). Gift 1. gang 25.4.1928 med Bodil Angelika Nordan Hansen, født 21. 8.1903 i Lyngby, død 11.2.1934 i Kbh., d. af landskabsmaler Sigvard Marius H. (1859-1938) og Anna Mariette Falbe-Hansen (1870-1954). Gift 2. gang 17.3.1936 i Nødebo, Fr.borg amt, med Agnes Cornelia Tvermoes, født 19.12.1908 i Kbh., d. af kaptajn i flåden, russisk translatør Louis Vilhelm Otto T. (1869-1953) og Ella Johanne Antonie de Fine Skibsted (1874-1956).

Udnævnelser

R. 1946. DM. 1947. K. 1958.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Jørgen Hæstrup: Kontakt med England, 1954. Samme: Hemmelig alliance I–11, 1959. Samme i Jyske saml. ny r. V, 1961 357-420. – Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig