W.E. Christiani, Wilhelm Ernst Christiani, 23.4.1731-1.9.1793, historiker. Født i Kiel, død sst., begravet sst. C. blev 1748 indskrevet som student ved universitetet i Kiel hvor han studerede teologi, men ved siden deraf søgte uddannelse i adskillige andre fag. 1751 drog han til Jena, og efter et nyt ophold i fædrenebyen tog han 1757 magistergraden i Rostock samt habiliterede sig s.å. i Kiel. 1761 blev han ekstraord. professor i naturret sst. og politik, 1764 ord. professor og føjede hertil 1766 professorater i talekunst og poesi, 1770 tillige i historie. Mere end et år, 1769-70, var han det filosofiske fakultets eneste professor. Yder: ligere blev han 1764 udnævnt til universitetsbibliotekar. Sin embedsgerning røgtede han med nidkærhed, og hans arbejdsevne var overvældende stor. Biblioteket blev under hans ledelse meget stærkt udvidet, og antallet af hans universitetsprogrammer, taler og afhandlinger overstiger langt hundrede. Deres emner var i høj grad varierende, mange af teologisk karakter, andre af historisk eller "moralsk". Hans religiøse opfattelse var udogmatisk (Die gute Sache der Dissidenten in Polen, 1767), hans politiske standpunkt frisindet, men med stærk understregning af statsmyndighedens autoritet (Ueber die Leibeigenschafl i Schlesw.-Holst. Provinzialberichte, 1787; Die Natur der uneingeschrdnkten Monarchie .... und das Verhdltniss der Pressfreyheit zur uneingeschrdnkten Monarchie, 1793). Til sin død var han en varm beundrer af Ove Høegh-Guldberg, med hvem han stod i mangeårig personlig forbindelse. - Størst betydning fik C. dog som historiker. Foruden talrige afhandlinger og enkelte mindre skrifter udgav han Geschichte der neuesten Weltbegebenheiten [1748-86] I-III, 1788-91 som dannede en fortsættelse af Millots omfattende universalhistorie, og efter overtagelsen af det historiske professorat følte han det som sin hovedopgave at udarbejde en bred fremstilling af hertugdømmernes historie. 1775-79 udkom da Geschichte der Herzogthümer Schleswig und Hollstein I-IV, der førte skildringen op til 1459, efterfulgt 1781-84 af Geschichte der Herzogthümer Schleswig und Hollstein unier dem Oldenburgischen Hause I-11, standsende ved 1588. Værket hviler på omfattende studier af både trykte og utrykte kilder, og det giver ikke alene den politiske historie, men også den kulturelle og sociale. Som helhed betragtet er det naturligvis stærkt forældet. Alligevel indeholder det som forgængeren Lackmanns og efterfølgeren D. H. Hegewischs mange oplysninger af varig værdi, og det er skrevet med redelig sans for en objektiv bedømmelse af de statsretlige stridsspørgsmål. 1779 og 1788 vandt C. Videnskabernes selskabs pris, 1790 optoges han som medlem af selskabet. - Storfyrstelig kancelliråd 1770. Virkelig dansk justitsråd 1777.

Familie

Forældre: apoteker Conrad C. (død 1745) og Margrethe Lucia Waldschmidt (død 1764). Gift 22.10.1765 i Hamburg med Maria Dorothea Mielck, født 20.2.1743 i Hamburg, død 11.7.1798 i Kiel, d. af linnedkræmmer Otto M. og Elisabeth Dorothea Sohn.

Ikonografi

Stik af W. Arndt, 1793. Stik derefter af Lahde, 1797.

Bibliografi

Schlesw.-Holst. Provinzialberichte, Kiel, Altona 1793, 11 229f. Neue allgem. deutsche Bibliothek, Intelligenzblatt nr. 43, Kiel 1793 371f. V. A. Heinze: Nachrichten von W. E. C.s Leben und Schriften, Kiel 1797. Archiv für Staats- und Kirchengesch. der Herzogthümer Schlesw., Holst., Lauenb. V, Altona 1843 562f. Zeitschr. der Gesellsch. für Schlesw.-holst.-lauenb. Gesch. V, Kiel 1875 372f. Sigrid Wriedt: Die Entwicklung der Geschichtwiss. an der Christiana Albertina im Zeitalter des dänischen Gesamtstaates, Neumünster 1973 = Quellen und Forschungen zur Gesch. Schlesw.-Holsteins LXIV.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig