W. Th. Malling, William Theodor Malling, 7.5.1830-28.2.1913, grosserer. Født i Stege, død i Kbh., begravet sst. (Holmens). Efter at M. havde besøgt Grüners handelsakademi uddannedes han i stedfaderens forretning i Stege og fra 1847 i Kbh. 1849 fulgte en videre uddannelse i Leith, hvorefter M. 1850 fik ansættelse hos H. Pontoppidan & Co. i Hamburg. 1853 fik han kollektivprokura i dette firma og blev 1856 optaget som associé. I den anledning måtte han løse borgerskab som "Grossbuerger" i Hamburg for at kunne få giro i Hamburgs bank og måtte desuden aftjene sin hamburgske værnepligt som dragon 1855-60, hvorefter han blev fritaget for militærtjenesten af helbredshensyn. Krisen 1857 berørte M. på det føleligste, idet den ikke alene bragte ham et umådeligt arbejde og tab af hans tidligere opsparede penge, men også affødte krampetilfælde der plagede ham gennem flere år. Men i krisens værste tid lærte han til gengæld C. F. Tietgen at kende; denne var sendt til Hamburg for at undersøge forholdene med eventuel hjælp til H. Pontoppidan & Co. for øje, hvilket firma stod i forbindelse med en lang række danske firmaer. M. forstod ved denne lejlighed at vinde Tietgens tillid, og det kom ham senere til stor nytte. Han vedblev i øvrigt at være associé i H. Pontoppidan & Co. som ikke blot opnåede lån i Danmark, men også tilbagebetalte det før tidsfristens udløb. Forholdene i Danmark udviklede sig imidlertid - efter at Pontoppidans ældste søn var indtrådt som associé 1871 - på en for M. utilfredsstillende måde, og 1878 udtrådte han derfor af firmaet og bosatte sig i Kbh. Her løste han straks grossererborgerskab og etablerede en kommissionsforretning i korn og en eksportforretning bl.a. med Carlsberg øl. Noget større omfang fik denne forretning dog aldrig, idet Tietgen ivrigt virkede for M.s indtræden i forskellige selskabers bestyrelse. Således var han bl.a. medlem af Privatbankens bankråd 1890-1906, fra 1901 som formand, og af bestyrelsen for De danske Spritfabrikker. Fra sin købmandstid i Hamburg hvor M. nød stor anseelse hos hamburgske kolleger, og hvor æresposten som handelsdommer havde været ham tilbudt, havde han erhvervet megen indsigt i mange internationale handelsforhold, og det var derfor kun naturligt at man fra forskellig side havde bud efter hans kundskaber og arbejdskraft. 1882-98 var han således handelskyndigt medlem af sø- og handelsretten, 1890-1904 formand for Kbh.s bedømmelses- og voldgiftsudvalg for foderstofhandelen og 1896-1904 for det tilsvarende udvalg inden for kornhandelen. 1886 blev han medlem af Grosserersocietetets komité og var 1897-1907 desuden næstformand. Under den daværende formand Fr. Th. Adolphs sygdom 1906-07 fungerede han som formand for komiteen. - Etatsråd 1900.

Familie

Forældre: købmand Lars Terpager M. (1797-1835) og Anna Regine Elisabeth Nicoline Schmith (1806-69, gift 2. gang 1839 med købmand, skibsreder H. P. Prior, 1813-75). Gift 27.9.1858 i Thisted med Christine Antoinette Bendixsen, født 21.10.1840 i Thisted, død 8.7.1881 i Kbh., d. af købmand og vicekonsul Frederik Carl B. (1803-72, gift 2. gang 1849 med Amalie Pontoppidan, 1816-1901) og Mariane Emilie Augusta van Mehren (1809-48).

Udnævnelser

R. 1892. DM. 1898. K.2 1910.

Ikonografi

Mal. af Jul. Paulsen, 1906 (Privatbanken, Børsen). Foto.

Bibliografi

Jul. Schovelin: Privatbanken 1857-1907, 1907. Berl.tid. 28.2.1913. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig